Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium o sytuacji imigrantów romskich w Polsce i oświadczenie RPO z okazji Międzynarodowego Dnia Romów

Data:

8 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Romów rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar wydał specjalne oświadczenie.

W Biurze RPO odbyło się również seminarium dotyczące sytuacji romskich imigrantów w Polsce. Spotkanie otworzył rzecznik Adam Bodnar. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele migrantów romskich, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych.

Pierwsza część seminarium dotyczyła aktualnej sytuacji społeczności romskich imigrantów we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Romowie, pochodzący głównie z Rumunii i żyjący na koczowiskach w wielu polskich miastach, w zdecydowanej większości egzystują w dramatycznych warunkach, w ciągłym zagrożeniu eksmisją z zajmowanych nielegalnie nieruchomości i bez realnych szans na poprawę swojej sytuacji. Ich status w Polsce, jako cudzoziemców, również jest niepewny.

Z jednej strony, jako obywatele Unii Europejskiej, Romowie korzystają z liberalnych zasad przemieszczania się na obszarze całej UE. Z drugiej – liczne trudności o charakterze formalnym sprawiają, że w wielu przypadkach potwierdzenie statusu obywatela UE i zarejestrowanie pobytu w Polsce staje się niemożliwe.

Uczestnicy spotkania przedstawili również sytuację na osiedlach imigrantów romskich z perspektywy władz samorządowych. W dalszym ciągu dużym wyzwaniem pozostaje udzielenie mieszkańcom koczowisk pomocy socjalnej, zapewnienie im odpowiedniej opieki medycznej, zagwarantowanie dzieciom dostępu do edukacji, a w dalszej perspektywie stworzenie szansy na integrację z polskim społeczeństwem.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk