Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy można odzyskać wpłatę na wycieczkę, na którą się nie pojechało z powodu pandemii – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:
  • Pani nie skorzystała z zakupionej wycieczki do Włoch. Przed rozpoczęciem wycieczki zwróciła się o zwrot kosztów.  Biuro turystyczne proponuje 5% z tytułu rezygnacji, bo wycieczka się odbyła.

Pieniądze można będzie odzyskać, ale dopiero po pewnym czasie.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, konsument może odstąpić od umowy z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu imprezy lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Taką sytuacją jest np. epidemia.

W tym wypadku konsument nie jest obciążany kosztami odstąpienia od umowy. Tym samym  organizator nie ma prawa dokonywać potrącenia jakichkolwiek kosztów z kwoty, którą zapłaciliśmy za imprezę turystyczną. Nie należy mu się jednak żadne odszkodowanie lub zadośćuczynienie od organizatora. Organizator musi zwrócić konsumentowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu zostało skutecznie złożone.

Przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do skutecznego złożenia oświadczenia dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak podróżny powiadomił biuro o odstąpieniu. Zamiast zwracać pieniądze, biuro może konsumentowi zaproponować inną wycieczkę lub voucher, ale konsument nie musi z tej możliwości korzystać. Vouchery są rozwiązaniem zarówno dla turystów, jak i podmiotów z branży turystycznej, z powodu odstąpienia lub rozwiązania umowy w związku z COVID-19. Voucher jest ważny przez rok od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna, za którą klient wniósł opłatę. Wartość vouchera, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. Klient może skorzystać z propozycji organizatora turystyki na otrzymanie vouchera, lecz niezbędną przesłanką w tym zakresie jest jednak zgoda podróżnego na jego otrzymanie.

Organizator imprezy turystycznej, zgodnie z art. 15k ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw może:

  • w terminie do 180 dni zaproponować podróżnemu voucher, który jest zabezpieczony na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki posiadanymi przez niego gwarancjami ubezpieczeniowymi, a w przypadku gdyby gwarancję okazały się niewystarczające, także wypłatą środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
  • lub - po 180 dniach od odstąpienia lub rozwiązania umowy, zwrócić 100 % opłaty za niezrealizowaną imprezę turystyczną.

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 2. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów, Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk