Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. RPO pyta o zabezpieczenie w więzieniach, poprawczakach, DPS-ach, placówkach opieki

Data:
 • Jak na epidemię koronawirusa przygotowano miejsca zatrzymań w Polsce? – pyta władze Rzecznik Praw Obywatelskich 
 • Chodzi o więzienia, areszty i pomieszczenia dla zatrzymanych, areszty i ośrodki dla cudzoziemców, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, szpitale psychiatryczne, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i placówki całodobowej opieki dla osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i seniorów
 • Przebywają tam m.in. osoby z grup wysokiego ryzyka, dlatego miejsca te powinny być objęte zaleceniami dla eliminacji możliwych dróg zakażenia
 • RPO chce też wiedzieć, czy w związku z zagrożeniem ograniczono prawa osób przebywających w tych miejscach lub ograniczono tam wizyty

Wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce RPO zwrócił się do organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych tzw. miejsc detencji oraz miejsc opieki o informacje na temat ich przygotowania na zagrożenie.

RPO wykonuje też zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Zgodnie z  Konwencją ONZ ws. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. KMPT prowadzi systematyczne wizytacje wszelkich miejsc detencji.

- Śledząc doniesienia w mediach dotyczące wprowadzanych w kraju środków ostrożności zmierzających do eliminacji potencjalnych dróg rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, dostrzegam brak adekwatnych zaleceń, które odnosiłyby się do wskazanych wyżej miejsc detencji – napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk do głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa.

Z uwagi na fakt, że w miejscach tych przebywają także osoby z grup wysokiego ryzyka zarażenia wirusem (osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku), Rzecznik uważa, że stosowne zalecenia powinny zostać wydane także w stosunku do poszczególnych miejsc detencji. 

Dlatego poprosił Głównego Inspektora Sanitarnego o rozważenie opracowania zaleceń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w tych miejscach.

Pisma ze szczegółowymi pytaniami w sprawie trafiły do: ministrów - Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej; Edukacji Narodowej; Zdrowia oraz Sprawiedliwości, a także do komendantów głównych - Straży Granicznej, Policji i Żandarmerii Wojskowej oraz do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Rzecznik pyta m.in:

 • czy wśród przebywających w danym miejscu są osoby z podejrzeniem koronawirusa lub osoby, które zdiagnozowano jako jego nosicieli;
 • jakie procedury wprowadzono, jeśli chodzi o profilaktykę zarażeń i jakie są zabezpieczenia dezynfekcyjne;
 • w jaki sposób osoby pełniące służbę lub pracujące w tych miejscach zostały przygotowane na rozpoznawanie symptomów koronawirus;
 • czy w związku z zagrożeniem wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z praw przysługujących osobom przebywających w tych miejscach - jeśli tak, to jakie i gdzie;
 • czy osoby zdradzające objawy chorobowe są poddawane testom na obecność wirusa;
 • czy osoby zgłaszające objawy mogące świadczyć o zakażeniu są  izolowane - jeśli tak, to czy w danym miejscu, czy też w placówkach  cywilnej służby zdrowia;
 • czy personel tych miejsc jest poddawany kwarantannie w przypadku kontaktu z osobą mogącą być nosicielem;
 • czy wprowadzono ograniczenia wizyt dla osób odwiedzających - jeśli tak, to jakie i gdzie;
 • czy wprowadzono - i ewentualnie jakie - dodatkowe środki ostrożności wobec osób wchodzących do tych miejsc;
 • czy wprowadzono specjalne procedury związane z konwojowaniem osób pozbawionych wolności, a podejrzewanych o nosicielstwo.

KMP.071.4.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk