Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Ministerstwo Sprawiedliwości nie informuje o sytuacji w więzieniach

Data:
Tagi: WG KMPT
  • Od marca Rzecznik prosi o szczegółowe informacje na temat sytuacji w polskich więzieniach. Dane udostępnianie przez Ministerstwo Sprawiedliwości są szczątkowe
  • RPO nadal nie mógł zapoznać się z algorytmami postępowania Służby Więziennej. Takie informacje przekazała m.in. Policja

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do wiceministra Michała Wójcika o przekazanie obowiązujących w Służbie Więziennej zasad postępowania w związku z koronawirusem oraz udzielenie szczegółowych informacji dotyczących obecnej sytuacji w jednostkach penitencjarnych. Od 16 kwietnia br. odpowiedź na ten temat nie wpłynęła do Biura RPO.

To już kolejne wystąpienie w tej sprawie. 1 kwietnia 2020 r. RPO otrzymał od wiceministra Wójcika jedynie szczątkowe informacje na temat obecnej sytuacji osadzonych. O szczegółowe dane Rzecznik prosi od marca. Pomimo wielu pism, kierowanych również do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, RPO nie mógł zapoznać się z algorytmami postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia koronawirusem w jednostkach penitencjarnych.

Rzecznik prosił o informacje dotyczące sytuacji osób pozbawionych wolności w związku z epidemią koronawirusa także inne instytucje i służby mundurowe. Szczegółowe informacje zostały już przekazane m.in. przez Ministerstwo Zdrowia (w sprawie szpitali psychiatrycznych), Policję, Żandarmerię Wojskową i Straż Graniczną.

- Zdaję sobie sprawę ze szczególnej sytuacji wywołanej pandemią wirusa COVID-19 i związanej z nią wielością zadań stojących przed kierowanym przez Pana Ministerstwem. Mając jednak na uwadze znaczenie informacji, o których przekazanie zwróciłem się do Pana Ministra w piśmie z dnia 16 kwietnia 2020 r., proszę o odpowiedź na wskazane pismo w terminie 7 dni - zaznaczył Adam Bodnar.

KMP.071.4.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-04-30 17:41:05
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-13 12:12:54
Operator: Łukasz Starzewski