Koronawirus. Lubelski NFZ o działaniach w czasie epidemii

Data:
  • NFZ wydaje komunikaty i zbiera informacje, które mogą mieć wpływ na zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej

Dorota Blechar, zastępca dyrektora ds. medycznych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, odpowiedziała na wystąpienie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Domu Pobytu dla Osób Chorych, Niesamodzielnych oraz Starszych „Biały Domek” w Majdanie Ruszowskim. W zawiązku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, KMPT pytał o działania podjęte w ramach epidemii koronawirusa.

Placówka w Majdanie Ruszowskim jest prywatnym domem opieki. Tego typu placówki od kilku lat wizytuje KMPT. Sprawdza wówczas czy w miejscach, gdzie osoby mogą przebywać wbrew swojej woli np. na podstawie sądowego postanowienia, nie dochodzi do okrutnego, poniżającego traktowania lub tortur. W związku z epidemią koronawirusa sytuacja pacjentów takich placówek  wymaga szczególnej uwagi, ponieważ przebywają tam osoby z najbardziej narażonych na zakażenie grup – m.in. osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami.

W odpowiedzi przedstawicielka lubelskiego NFZ wskazała, że placówka w Majdanie Ruszkowskim nie jest związana umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, a jej właścicielka nie zwracała się do Lubelskiego OW NFZ z prośbą o udzielenie jakiejkolwiek pomocy.

- W obszarze możliwego wsparcia dla tego typu podmiotów, Lubelski OW NFZ podejmuje działania w ramach prawnie określonych kompetencji, w szczególności w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów – zadeklarowała Dorota Blechar.

Wskazała, że mając na uwadze szczególne zagrożenie dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz innych placówek sprawujących opiekę nad niesamodzielnymi i starszymi ludźmi, Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ skierował do podmiotów leczniczych realizujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, komunikat w sprawie zapewnienia ciągłości opieki medycznej nad pacjentami zamieszkującymi w tego typu placówkach. NFZ prosił jednocześnie o bieżące informowanie o ewentualnych problemach, które mogą mieć wpływ na zapewnienie właściwej opieki medycznej.

Ponadto na stronie internetowej oddziału NFZ oraz za pośrednictwem systemu zarządzania obiegiem informacji umieszczane są komunikaty, informacje oraz wytyczne dotyczące udzielania świadczeń w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

- Pragnę zapewnić, że LOW NFZ dokłada wszelkich starań aby wspólnie ze świadczeniodawcami dbać o należytą jakość i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa pacjentów w obliczu epidemii choroby Covid -19 – zaznaczyła Dorota Blechar.

KMP.071.4.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-04-23 08:13:45
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-04-23 08:14:36
Operator: Łukasz Starzewski