Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kolejna wizytacja BRPO przy granicy 

Data:

21 grudnia 2021 r. przedstawiciele RPO Marcin Sośniak i Agnieszka Szmajdzińska z Zespołu ds. Równego Traktowania, właściwego w sprawach ochrony praw migrantów, po raz kolejny wizytowali rejon granicy polsko–białoruskiej, gdzie od sierpnia nieprzerwanie trwa kryzys humanitarny.

Tym razem wizytacjami objęto placówki Straży Granicznej w Mielniku i Narewce.

W trakcie wizytacji przedstawiciele Biura RPO podjęli też interwencję w sprawie grupy cudzoziemców - kobiety z Syrii i trzech mężczyzn z Jemenu, którzy po przekroczeniu granicy zostali odnalezieni w lesie.Zespół Biura udał się na miejsce, a po przyjeździe SG obserwował czynności podejmowane przez funkcjonariuszy.  

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski