Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciele RPO po raz kolejny odwiedzili granicę polsko – białoruską

Data:

26 listopada 2021 r. przedstawiciele RPO po raz kolejny odwiedzili granicę polsko – białoruską i przeprowadzili wizytację w placówce SG w Dubiczach Cerkiewnych i działającym tam Centrum Rejestracji Cudzoziemców.

Udzielili również pomocy dwóm pochodzącym z Syrii mężczyznom, którzy w stanie skrajnego wyczerpania zostali odnalezieni przez grupę aktywistek i aktywistów. Mężczyźni byli wcześniej zawracani na białoruską stronę granicy. W obecności przedstawicieli Biura wyraźnie deklarowali  zamiar ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową. Na miejsce wezwana została Straż Graniczna, a zespół BRPO obserwował interwencję funkcjonariuszek i monitorował dalsze czynności podejmowane wobec zatrzymanych w pobliskiej placówce SG. 

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska, Marcin Sośniak i Agnieszka Szmajdzińska z Zespołu ds. Równego Traktowania spotkali się również z osobami zaangażowanymi w niesienie migrantom potrzebnej im pomocy. W towarzystwie reprezentantów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odwiedzili Podlaski Oddział Straży Granicznej i działające przy Oddziale Stowarzyszenie „Łączy nas Granica”. Spotkali się również z adwokatką, mec. Magdaleną Choruży, świadczącą pomoc prawną cudzoziemcom zatrzymanym przez SG po przekroczeniu granicy, a także z mieszkańcami przygranicznych miejscowości , którzy w warunkach stanu wyjątkowego, bez względu na okoliczności, gotowi są pomagać migrantom, niejednokrotnie ratując im życie i zdrowie.
 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska