Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO przekazał premierowi raport z wizytacji w rejonie granicy. Pracownicy Biura odwiedzili też Hajnówkę i Białą Podlaskę

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał Prezesowi Rady Ministrów 16 grudnia 2021 r. raport z wizytacji w rejonie granicy polsko-białoruskiej, prowadzonych od końca sierpnia do grudnia 2021 r. przez przedstawicielki i przedstawicieli BRPO. Raport jest niejawny.
  • 17 grudnia zastępcy RPO Hanna Machińska i Maciej Taborowski oraz Barbara Imiołczyk i Marcin Sośniak ponownie odwiedzili zaś rejon granicy.

W okolicach Hajnówki spotkali się z radczyniami i radcami prawnymi pełniącymi dyżury w organizowanym przez samorząd radcowski Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej.  

Odwiedzili także Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. W ostatnim tygodniu przebywający tam cudzoziemcy prowadzili protest głodowy, sprzeciwiając się w ten sposób przedłużaniu osadzenia ich w tej placówce. Protest zakończył się jeszcze przed wizytacją przedstawicieli Biura.

W rozmowach z cudzoziemcami wizytujący odnieśli wrażenie, że sytuacja się uspokoiła. Jednocześnie przedstawiciele Biura przyjęli od cudzoziemców wiele skarg, w których kwestionowano zasadność umieszczania w ośrodku strzeżonym rodzin z małymi, często kilkuletnimi dziećmi oraz osób przewlekle chorych.     
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski