Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta przedstawicieli BRPO na granicy polsko-białoruskiej 3 grudnia 2021 r.

Data:

3 grudnia 2021 r. zastępczyni RPO Hanna Machińska, Marcin Sośniak i Agnieszka Szmajdzińska z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO oraz Michał Żłobecki z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur” po raz kolejny odwiedzili rejon granicy polsko – białoruskiej, gdzie od końca sierpnia br. trwa kryzys humanitarny.  

Przedstawiciele BRPO przeprowadzili niezapowiedzianą wizytację tymczasowego Ośrodka Strzeżonego w Czerwonym Borze. Rozmawiali z cudzoziemcami, którzy trafili do tej placówki po nieuprawnionym przekroczeniu granicy polsko - białoruskiej i po wielu dniach spędzonych w lesie, w warunkach, w których ich życie i zdrowie były zagrożone. Prawie połowę mieszkańców ośrodka stanowiły dzieci. 

Wizytacje przeprowadzono także w Placówkach SG w Narewce i Białowieży. W trakcie wizytacji pracownicy Biura otrzymali informacje o odnalezionych przez aktywistów po polskiej stronie granicy cudzoziemcach – m.in. dwóch braciach - Syryjczykach, którzy zmuszeni do przejścia granicy z Białorusi do Polski błądzili po przygranicznych lasach, w stanie skrajnego wyziębienia i zmęczenia. Przedstawiciele BRPO byli obecni przy interwencjach podjętych przez Straż Graniczą i upewnili się, że zgłaszany przez cudzoziemców zamiar ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową został przez funkcjonariuszy właściwie odnotowany.  

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa