Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W Międzynarodowym Dniu Kobiet RPO zwraca uwagę na kilka z ostatnio podjętych działań w sprawach kobiet

Data:

8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To święto mające swoje korzenie na początku 20. wieku w ruchach walki o prawa kobiet i budowaniu społecznego wsparcia dla idei powszechnych praw wyborczych dla kobiet.

W tym dniu warto zwrócić uwagę na kilka z ostatnio podjętych działań Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach kobiet:

  • wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka – do Rzecznika wciąż wpływają wnioski w sprawie wdrażania przez państwo kolejnych rozwiązań w polityce prorodzinnej i prawie pracy, które sprzyjałyby łączeniu pracy zawodowej z rodzicielstwem (III.7040.28.2023);
  • wystąpienie do Ministra Edukacji i do Ministra Zdrowia w sprawie ubóstwa menstruacyjnego – ograniczonego dostępu do środków higienicznych dla dziewcząt i kobiet oraz potrzeby edukacji menstruacyjnej; brak możliwości dbania w pełni o zdrowie i higienę menstruacyjną powoduje, że osoby miesiączkujące nie mogą żyć z poczuciem godności i pewności siebie (XI.813.23.2022);
  • wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności usług ginekologicznych oraz położniczych dla kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności - obecne wyposażenie placówek medycznych nie zapewnia pacjentkom z niepełnosprawnościami dostępu do świadczeń z zakresu ginekologii na równi z innymi (XI.815.64.2022);
  • wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie usprawnienia systemu kierowania osób osadzonych, w szczególności kobiet, do zakładów karnych położonych najbliżej miejsca zamieszkania ich bliskich – większość osadzonych przebywa w jednostkach penitencjarnych znacznie oddalonych od swych domów, co utrudnia podtrzymywanie więzi z rodziną, głównie z dziećmi; szczególnego znaczenia problem nabiera w odniesieniu do kobiet, zwłaszcza że za mało jest oddziałów kobiecych (KMP.571.1.2024);
  • wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przetłumaczenia Reguł z Bangkoku ONZ dotyczących zasad postępowania z kobietami pozbawionymi wolności oraz ich upowszechnienia wśród opinii publicznej, sędziów, prokuratorów i personelu detencji (KMP.571.4.2024);
  • wystąpienie do Służby Więziennej w sprawie włączenia Reguł z Bangkoku ONZ do programów szkoleniowych (KMP.571.5.2024);
  • 22 lutego 2024 r. w Biurze RPO odbyło się seminarium naukowe na temat „Normatywny kształt przestępstwa zgwałcenia a potrzeba implementacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”; jego celem była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jak zapewnić skuteczną ochronę ofiar przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

8 marca 2024 roku zastępca rzecznika praw obywatelskich Valeri Vachev spotkał się również z Zespołem Praw Kobiet inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Tematem rozmów było m.in. przeciwdziałanie cyberprzemocy ze względu na płeć (w tym propozycje zmiany prawa w tym zakresie) oraz przeciwdziałanie przemocy seksualnej.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik