Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Powrót kobiet na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Pismo do MRPiPS

Data:
  • O działania w celu wdrażania kolejnych projektów prowadzących do efektywnego wzrostu liczby kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka RPO pyta Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Do Rzecznika wciąż wpływają wnioski w sprawie wdrażania przez państwo kolejnych rozwiązań w polityce prorodzinnej i prawie pracy, które sprzyjałyby łączeniu pracy zawodowej z rodzicielstwem.

Rzecznik zwrócił się w tej sprawie 29 czerwca 2023 r. do ówczesnej Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Podkreślał znaczenie rodziny i konstytucyjną ochronę tej wartości. 

Odwołał się też do raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Mama wraca do pracy - bariery behawioralne i kierunki wsparcia”. Wynika z niego, że istnieje problem z szybkim i aktywnym powrotem kobiet na rynek pracy po urodzeniu dziecka. 

Według raportu co piąta niepracująca mama dziecka w wieku 7-9 lat nie może znaleźć odpowiedniej pracy. Na 1000 pracujących kobiet przypada aż 1012 biernych zawodowo. Wśród niepracujących mężczyzn to tylko 564. 

Niestety dotychczas Rzecznik nie dostał odpowiedzi na to pismo. 

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi o informację, czy min. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zamierza podjąć działania w celu wdrażania kolejnych projektów prowadzących do efektywnego wzrostu liczby kobiet powracających na rynek pracy.

III.7040.28.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski