Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy więźniowie będą objęci szczepieniami przeciw koronawirusowi?  

Data:
Tagi: Szczepienia
  • Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych chcą wiedziec, czy będą szczepieni. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o to Służbę Więzienną

Od 27 grudnia 2020 r. trwa Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19. W przyjętej strategii działania osoby pozbawione wolności przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych nie zostały uwzględnione jako grupa podlegająca szczepieniu.

Tymczasem do RPO wpływają wnioski osadzonych, którzy wyrażają zaniepokojenie, czy będą mieli możliwość zaszczepienia się przeciwko Covid19.

Rzecznik spytał płk dr n. med. Alicję Kozłowską, dyrektorkę Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu SW, na jakich zasadach i w jakim terminie planowane jest objęcie szczepieniami osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Poprosił również o informacje, czy przygotowania do ich przeprowadzenia zostały już rozpoczęte, a jeśli tak, to na czym polegają.

Odpowiedź SW z 10 marca 2021 r.

Biuro Służby Zdrowia CZSW uprzejmie informuje, że osadzeni są na bieżąco informowani o Narodowym Programie Szczepień i korzyściach wynikających z zaszczepienia się przez personel jednostek penitencjarnych oraz za pośrednictwem audycji nadawanych w radiowęzłach— a także w trakcie indywidualnych rozmów z przedstawicielami wykonującymi zawód medyczny.

Na dzień 15 lutego 2021 r. z ogólnej populacji osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych 63% osadzonych zadeklarowało chęć zaszczepienia się. Z grupy osadzonych w wieku siedemdziesięciu lat i więcej na dzień 05.03.2021 r. I dawką zostało zaszczepionych 102 osadzonych, II dawką 67 osadzonych, 122 osadzonych ma wyznaczony termin szczepienia, a 277 osadzonych oczekuje na wyznaczenie terminu szczepienia.

 Obecnie szczepienia ochronne przeciwko C0VID-19 realizowane są zgodnie z Rozdziałem 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W grupie oczekujących na wyznaczenie terminu szczepienia jest 26 osadzonych z Oddziału dla Przewlekle Chorych Szpitala Zakładu Karnego w Czarnem, gdzie osadzeni będą szczepieni na terenie szpitala, bez konieczności transportowania ich do zewnętrznych punktów szczepień.

Jednocześnie Biuro Służby Zdrowia informuje, że w kwestii doprecyzowania zasad przeprowadzenia szczepień przeciwko C0VID-19 dla grupy osadzonych w wieku 18-69 lat, uzyskano Pismem z Ministerstwa Zdrowia z dnia 03.02021 r. informację, iż proces opracowywania przebiegu szczepień dla grup nie wymienionych ww. wym. rozporządzeniu, w tym dla populacji osób pozbawionych wolności jest w fazie przygotowania. Ministerstwo Zdrowia we właściwym momencie skontaktuje się z Dyrekcją Służby Więziennej, aby wspólnie wypracować najbardziej optymalny proces szczepienia osób pozbawionych wolności. 

IX.517.10.2021

 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-01-14 14:24:58
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-06-01 10:19:52
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk