Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy honorowi dawcy krwi mogą zaszczepić się poza kolejnością na COVID-19 - pytania na infolinie 800-676-676

Data:
Tagi: Szczepienia

Stan na dzień: 01.02.2021

Zarówno z definicji ustawowej, jak i z aktów publikowanych przez NFZ wynika, że szczepienie przeciw COVID-19 powinno być uznawane za świadczenie opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów prawa. Honorowi dawcy krwi, w tym dawcy osocza po przejściu choroby wywołanej koronawirusem, mają ustawowe prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejką. Status honorowego dawcy powinien być potwierdzony właściwym zaświadczeniem, wydawanym przez centrum krwiodawstwa.

Ani przepisy ustalające kolejność szczepień na COVID-19, ani postanowienia Narodowego Programu Szczepień nie wyszczególniają jednak honorowych krwiodawców jako grupy uprzywilejowanej w kolejce do szczepień. Według tych źródeł, szczepienie z pominięciem obowiązującego systemu „etapów” możliwe jest jedynie w przypadku ryzyka niewykorzystania szczepionki, tzn. w odniesieniu do niewykorzystanych dawek szczepionki o zbliżającym się końcowym terminie ważności.

Podstawa prawna i faktyczna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) – art. 47c, art. 5 pkt 40

Narodowy Program Szczepień Przeciw COVID – 19

Zarządzenie z 22-12-2020, Nr 205/2020/DSOZ, zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.) - §  28a

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk