Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jakie szanse na zaszczepienie przeciw COVID-19 mają osoby pozbawione wolności. Odpowiedź na pytanie z infolinii RPO

Data:
Tagi: Szczepienia

Pan osadzony w zakładzie karnym pyta, jak przebiega proces szczepień w zakładach karnych – czy RPO interweniował w tej sprawie?

Dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 w zakładach karnych i aresztach śledczych pozostaje w ciągłym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich, który prowadzi w tym zakresie stałą korespondencję z Służbą Więzienną.

Rzecznik zwracał w tej sprawie m.in. pismami z dni: 5 stycznia 2021 r., 15 lutego 2021 r., 1 i 28 kwietnia 2021 r. W swoich wystąpieniach Rzecznik pytał na jakich zasadach i w jakim terminie planowane jest objęcie szczepieniami osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, poprosił również o informacje jak wyglądają przebiegu akcji szczepień osadzonych.

Służba Więzienna odpowiedziała pismem z 10 marca 2021 r., w którym wskazano, że osadzeni są na bieżąco informowani o Narodowym Programie Szczepień i korzyściach wynikających z zaszczepienia, a także że proces szczepień osadzonych już trwa. Służba Więzienna pozostaje też w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowywania najbardziej optymalnego sposobu przeprowadzenia akcji szczepień osadzonych.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2021 r. Dyrekcja Generalna Służby Więziennej poinformowała obszerniej o statystykach zakażeń pośród osadzonych, funkcjonariuszy i personelu jednostek penitencjarnych oraz o postępach w szczepieniu osadzonych z grupy seniorów. Jak wynika z treści pisma przesłanego do Rzecznika, wg stanu na 16 kwietnia 2021 r. pośród osadzonych z grupy „80 +"; "70 +"; 60+" oraz przewlekle chorych, zaszczepionych I dawką było 858 osób, zaś II dawką było 148 osób.

W ostatnim piśmie z dnia 19 maja 2021 r. Dyrekcja Generalna Służby Więziennej poinformowała Rzecznika, że szczepienia osób pozbawionych wolności odbywają się zgodnie z Narodowym Programem Szczepień i dotychczas były one realizowane w pozawięziennych podmiotach leczniczych. Obecnie trwają prace umożliwiające przeprowadzanie procesu szczepień osadzonych w poszczególnych zakładach karnych i aresztach śledczych. Służba Więzienna stale współpracuje z zakresie akcji szczepień z Ministerstwem Zdrowia. Wg stanu na dzień 14 maja 2021 r. pośród osób osadzonych z grupy wiekowej 50+, zaszczepionych I dawką było 2395 osób, po II dawce były 302 osoby, zaś zaszczepionych szczepionką jednodawkową było 281 osób.

Dodatkowe informacje można znaleźć również na stronach:

Stan prawny na dzień 26 maja 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski