Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja "Edukacja Głuchych"

Data:

W Biurze RPO odbyła się konferencja poświęcona edukacji Głuchych zorganizowana przez Polski Związek Głuchych i Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie miało na celu dostarczenie wiedzy na temat specyfiki edukacji głuchych i posługiwania się polskim językiem migowym w kontekście prawa do edukacji wynikającego z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji omówiony został również model edukacji dwujęzycznej – systemu nauczania języka polskiego jako języka obcego oraz polskiego języka migowego głuchych uczniów.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji: 2014-03-20 09:54:09
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2021-05-27 11:06:12
Operator: AnetaKosz