Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Osób Głuchych

W roku 2018 w pracach Komisji brali udział:

 1. dr Małgorzata Czajkowska-Kisil
 2. Barbara Imiołczyk – współprzewodnicząca komisji
 3. Anna Antos
 4. Anna Butkiewicz
 5. Marcin Daszkiewicz
 6. Grzegorz Galewski
 7. Bartosz Golędzinowski
 8. Sylwia Górska
 9. Piotr Kowalski
 10. Joanna Łacheta
 11. Kajetana Maciejska-Roczan
 12. Małgorzata Mickiewicz
 13. Anna Mikołczyk
 14. Małgorzata Piątkowska
 15. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW
 16. Marek Śmietana
 17. Małgorzata Talipska
 18. dr Dominika Wiśniewska
 19. Aleksandra Włodarska vel Głowacka

Zobacz też: działania RPO w sprawach osób G/gluchych

Liczba wyników: 24