Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Osób Głuchych

Skład Komisji:

 1. dr Małgorzata Czajkowska-Kisil
 2. Barbara Imiołczyk – współprzewodnicząca komisji
 3. Anna Antos
 4. Dorota Beker
 5. Marcin Daszkiewicz
 6. Grzegorz Galewski
 7. Bartosz Golędzinowski
 8. Sylwia Górska
 9. Daniel Kowalski
 10. Piotr Kowalski
 11. Joanna Łacheta
 12. Kajetana Maciejska-Roczan
 13. Małgorzata Mickiewicz
 14. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW
 15. Stanisław Porowski
 16. Marek Śmietana
 17. Małgorzata Talipska
 18. Monika Wiszyńska-Rakowska
 19. dr Dominika Wiśniewska
 20. Aleksandra Włodarska vel Głowacka
 21. Aleksandra Wodyk – sekretarz
 22. Małgorzata Żbikowska

Zobacz też: działania RPO w sprawach osób G/gluchych

Liczba wyników: 25