Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyscyplinarne zwolnienie dziennikarza TVP Kultura. Rzecznik pyta o powody

Data:
  • Red. Wojciech Majcherek został dyscyplinarnie zwolniony z TVP Kultura; zarzuty uznał za uwłaczające swej godności
  • To kolejny dziennikarz z którym w ostatnim czasie rozwiązano współpracę bez szczegółowego uzasadnienia
  • Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił dyrektora TVP Kultura o podanie przyczyn tej decyzji

Media poinformowały o rozwiązaniu umowy o pracę z Wojciechem Majcherkiem, dziennikarzem z 15-letnim doświadczeniem w tej redakcji, bez wypowiedzenia. Przyczyną tej decyzji miało być ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Dziennikarz w wywiadach mówił, że zarzuty uznaje za wręcz uwłaczające jego godności. Zapowiedział odwołanie do sądu.

TVP Kultura, jako kanał tematyczny telewizji publicznej, jest alternatywą dla komercyjnej i rozrywkowej innych ofert.  Często to jedyna rekompensata braku dostępu do bieżących wydarzeń kulturalnych dla widzów spoza dużych aglomeracji. Dlatego pełni istotną rolę w realizacji zadań mediów publicznych wynikających z Konstytucji RP.

Tymczasem takie publikacje powodują zaniepokojenie polityką kadrową w TVP Kultura. Opisywane naciski, odsuwanie od anteny oraz zwalnianie z pracy dziennikarzy pracujących w mediach publicznych mogą bowiem prowadzić do naruszenia konstytucyjnej wolności słowa. W ocenie Rzecznika decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane na podstawie przejrzystych zasad, z poszanowaniem niezależności redakcyjnej dziennikarzy i redaktora naczelnego.

Adam Bodnar przypomniał dyrektorowi TVP Kultura konstytucyjne i międzynarodowe standardy realizowania misji publicznej oraz poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych, których ważnym elementem jest obowiązek prezentowania treści o pluralistycznym charakterze.

Zgodnie z art. 14 Konstytucji  Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Natomiast, stosownie do brzmienia art. 54 Konstytucji każdemu – a więc również przedstawicielom prasy – zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są na mocy Konstytucji RP zakazane. Przestrzeganie zasady pluralizmu wewnętrznego, a więc przekazywanie społeczeństwu różnorodnych informacji – w tym również poglądów kontrowersyjnych, czy skłaniających do dyskusji społecznej – ma istotny wpływ na jakość prezentowanych przez media informacji i jest warunkiem wypełniania ich misji.

Następstwa braku pluralizmu w mediach są bardzo groźne z punktu widzenia swobody wypowiedzi. Bezpośrednio przekładają się na naruszenie praw odbiorców do uzyskiwania rzetelnej informacji na tematy istotne społecznie. 

Rzecznik wystąpił do p.o. dyrektora TVP Kultura Wojciecha Klaty o poinformowanie o przyczynach decyzji kadrowych dotyczących red. Wojciecha Majcherka.

VII.564.8.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski