Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - autyzm to nie choroba, a odmienna ścieżka rozwoju (wideo)

Data:

Kadr z nagrania przedstawiający RPO Marcina Wiącka. Na kadr nałożony jest symbol play - trójkąt w kole

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby podkreślić potrzebę poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu, tak by mogły cieszyć się pełnią życia i by czuły się ważną częścią społeczeństwa.  

Powinniśmy więcej wiedzieć o osobach w spektrum. Autyzm to nie choroba, ale odmienna ścieżka rozwoju. Autyzm jest różnorodny: to osoby podejmujące pracę, osoby kończące studia, to również osoby niewerbalne, wymagające stałego, codziennego wsparcia.  

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Nie znamy skali tej przemocy. Wiele jej przypadków nie jest zgłaszanych organom ścigania.  

Samorzecznicy zwrócili mi uwagę na poziom przemocy w środowisku szkolnym, ośrodkach wsparcia czy mieszkaniach wspomaganych. Niezwykle istotna jest możliwość zgłoszenia tych trudności i zapewnienie wsparcia.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wymaga od państw podjęcia wszelkich odpowiednich środków ustawodawczych, administracyjnych, społecznych, w dziedzinie edukacji i innych w celu ochrony osób niepełnosprawnych, zarówno w domu, jak i poza nim, przed wszelkimi formami wykorzystywania, przemocy i nadużyć.

Potrzebne są działania systemowe, jak również podnoszenie wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na każdym etapie - pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów, prokuratorów i sędziów.  

W moich działaniach potrzebuję wsparcia wszystkich osób wrażliwych. Jeśli widzicie przemoc – nie przechodźcie obok obojętnie: reagujcie, zgłaszajcie, stańcie po stronie słabszych. Miejmy oczy szeroko otwarte przez cały rok, nie tylko 2 kwietnia. 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński