Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mam prawo być sobą! Spotkanie z samorzecznikami w spektrum autyzmu w Kutnie

Data:

Mam prawo być sobą! To hasło to motto działania samorzeczników w spektrum autyzmu z Klubu Świadomej Młodzieży Kutno, z którymi 27 października w Starostwie Powiatowym spotkali się Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: Monika Wiszyńska-Rakowska z Zespołu ds. Równego Traktowania oraz Beata Tokarz-Kamińska i Aleksandra Wodyk z Centrum Projektów Społecznych.

Dyskusja toczyła się wokół pytań: Na ile szkoła wyposaża uczniów w spektrum autyzmu w umiejętności przydatne w życiu? Czy jest przyjaznym miejscem do rozwoju pasji i zainteresowań?

Otwierając spotkanie Przemysław Saczuk, Prezes Fundacji Pro Aperte, w ramach której powstał Klub,  podziękował samorzecznikom i samorzeczniczkom za obecność i zaangażowanie, podkreślił, jak ważne jest słuchanie uczniów i pytanie ich o pomysły na zmiany w szkole.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę przede wszystkim na to, że brakuje im w szkole indywidualnego podejścia, tworzenia takiego programu nauczania, który uwzględni potrzeby, możliwości i mocne strony każdego ucznia.

- Jako osoby w spektrum autyzmu czujemy się niejednokrotnie spychani w szkole na dalszy plan. Nie zawsze jesteśmy w stanie uczestniczyć w szkolnych konkursach, bądź otrzymujemy gorsze wyniki. Słyszymy też mniej pochwał i wzmocnień niż inni uczniowie - zaznaczali.

Istotną kwestią jest też przeciążenie materiałem i szybkie tempo nauki. Zajęcia szkolne nie powinny być tak planowane, że zaczynają się o 7.00, a trwają do 16.00, a tak się zdarza. - Mój mózg w szkole się przegrzewa. Następuje zrzut danych. Chciałbym mieć czas na powtórzenie materiału, pracować w swoim tempie - podkreślał Kuba, samorzecznik w spektrum autyzmu.

Szkoła powinna w większym stopniu uczyć umiejętności społecznych, współpracy. - Niewiele mamy grupowych zadań w szkole - mówili uczniowie. - Rzadko  też jesteśmy pytani o to, co chcielibyśmy robić, co nas interesuje. To zabija kreatywność.

Zwrócono także uwagę na to, że Treningi Umiejętności Społecznych, z których w szkole korzystają uczniowie w spektrum autyzmu, powinny być przestrzenią do omawiania tematów ważnych dla uczniów. Tymczasem te zajęcia często są realizowane według ustalonych schematów, bez pytania o potrzeby uczestników.

Ważne są drobne sukcesy w działaniu i sprawczość. Dzięki działaniom Klubu udało się już m.in. zlikwidować głośne dzwonki w jednej ze szkół podstawowych. Członkowie Klubu poprowadzili też lekcję nt. spektrum autyzmu dla swoich rówieśników, spotkali się z przedstawicielami samorządu lokalnego. - Planuję porozmawiać z Samorządem Uczniowskim o potrzebie stworzenia pokoju wyciszeń w mojej szkole. Z tego rozwiązania skorzystają wszyscy uczniowie - zapowiedział Kacper, uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej.

Monika Wiszyńska-Rakowska z Zespołu ds. Równego Traktowania BRPO podkreśliła, że szkoła powinna nie tylko uczyć, ale też wychowywać, kształcić postawy prospołeczne. Wiele pomysłów można zgłosić oddolnie, warto zaangażować Radę Rodziców. - Zabiegając o  rozwiązania wynikające ze zróżnicowanych potrzeb uczniów - warto sięgnąć po narzędzia, które daje Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - dodała.

- W tym roku mija 10 lat wdrażania w Polsce Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - przypomniała Beata Tokarz-Kamińska z Centrum Projektów Społecznych BRPO. Z tej okazji chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważne jest, aby osoby z niepełnosprawnością mówiły własnym głosem o codziennych problemach i potrzebach. - Dzisiejsze spotkanie to jedno z sześciu spotkań lokalnych z samorzecznikami. Kolejne odbędą się w Kowalu, Warszawie i Poznaniu. Wnioski z wyjazdów przedstawimy w Raporcie, przygotowanym wspólnie z partnerami społecznymi.

Na koniec spotkania głos zabrał Maciej Ryszawy, samorzecznik w spektrum autyzmu z Warszawy. - Bądźcie sobą, pielęgnujcie swoje pasje! - zachęcał, a następnie podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem własnego bloga samorzeczniczego i społecznym zaangażowaniem.

Podczas spotkania w Kutnie pracownicy BRPO odwiedzili także Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie  na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Kutnie. Uczestnicy opowiedzieli o zdobytych w WTZ umiejętnościach, a także o doświadczeniach z podejmowaniem praktyk i staży. Wskazali także bariery, z jakimi mierzą się w swoim codziennym życiu.

Spotkania lokalne z samorzecznikami i samorzeczniczkami organizowane są przez Centrum Projektów Społecznych BRPO we współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik” i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób w spektrum autyzmu z różnych części Polski: Kluby Świadomej Młodzieży, Fundacja Autism Team, Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia”, Fundacja AleKlasa, Fundacja Pro Aperte, Fundacja Artonomia, Fundacja Fiona.

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski