Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Warsztaty dla samorzeczników w spektrum autyzmu w Biurze RPO

Data:
Tagi: autyzm

14 lipca 2022 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się warsztaty skierowane do samorzeczniczek i samorzeczników w spektrum autyzmu o tym, jak wnosić swoje sprawy i postulaty do Rzecznika i jakie są kompetencje RPO. Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z inicjatywą „Nasz Rzecznik”.

Otwierając warsztaty Beata Tokarz-Kamińska z Centrum Projektów Społecznych BRPO przypomniała, że na spotkaniu RPO z samorzecznikami, które odbyło się w marcu 2022 r., padła obietnica zorganizowania spotkania o tym, jak zgłosić sprawę do RPO, jak Rzecznik działa i czym się zajmuje. Dzisiejsze warsztaty są właśnie realizacją tej obietnicy. Zaznaczyła, że materiał jest dość rozległy, dlatego planowane są dwa spotkania i kolejne odbędzie się we wrześniu.

- To, że mówicie o swoich sprawach swoim głosem jest inspiracją nie tylko dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, ale też inspiruje nas wszystkich – zaznaczyła i wyjaśniła, że dzięki temu, dzięki tej współpracy wszyscy możemy uczyć się otwartości, wrażliwości i wiary w moc płynącą z różnorodności - dodała.

Następnie uczestnicy warsztatów i wysłuchali prelekcji nt.:

  • „Rzecznik Praw Obywatelskich. Kim jest? Kto się może do niego zwrócić? Czym się zajmuje? Jak uzyskać honorowy patronat?” - Joanna Villamar Villarreal, Naczelnik Wydziału Przyjęć Interesantów
  • "Praktyczne przykłady działań i interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich” - Monika Wiszyńska, radca, Zespół ds. Równego Traktowania

W ramach spotkania odbył się także quiz wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

W trakcie interesującej dyskusji, która odbyła się po warsztatach, rozmawiano o problemach osób w spektrum autyzmu i możliwościach wykorzystania zdobytej na warsztatach wiedzy w ich rozwiązywaniu oraz o przykładach spraw, w których Rzecznik mógłby interweniować. 

Wiele wypowiedzi samorzeczników dotyczyło problemów w szkole: krzywdzącego traktowania uczniów w spektrum przez nauczycieli i rówieśników. Podkreślano potrzebę edukacji, przygotowywania nauczycieli, psychologów do pracy z osobami w spektrum. Wielu uczniów w wyniku złego traktowania (szczególnie stosowania fizycznego przytrzymania jako interwencji terapeutycznej) doświadcza objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD). 

Samorzecznicy dyskutowali także o potrzebnych zmianach w systemie orzekania o niepełnosprawności. Zwracali również uwagę na trudności w uzyskaniu pracy przez dorosłe osoby z autyzmem, uwzględniającej ich możliwości i ograniczenia. Brak pracy skazuje ich na trudności ekonomiczne i konieczność pozostawania na utrzymaniu rodziców. 

Mocno wybrzmiał także temat sytuacji kobiet w spektrum autyzmu, Julia Nidecka, samorzeczniczka z Klubu Świadomej Młodzieży we Włocławku zwróciła uwagę na to, że autyzm u dziewcząt jest często późno diagnozowany, ze względu na odmienność objawów, co prowadzi do późnego udzielania wsparcia i pomocy i nierzadko przyczynia się do depresji.

Warsztaty obserwowały studentki, odbywające praktyki w BRPO, pani Karolina Wróbel i pani Anna Skroś.

Na zakończenie przedstawione zostały plany na dalszą współpracę z Biurem RPO. Poruszono temat regionalnych spotkań samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu.

Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu samorzeczniczkom i samorzecznikom, w tym przedstawiciel(k)om Klubu Świadomej Młodzieży w Łodzi, Włocławku, Kutnie, Warszawie, oraz osobom wspierającym z Fundacji Autism Team, Fundacji Pro Aperte, Fundacji ALEKLasa, Fundacji Pomerdało mi się i inicjatywy obywatelskiej "Chcemy całego życia!"

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi informacja o praktykantkach
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi szczegółowa relacja z dyskusji
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski