Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Warsztaty dla samorzeczniczek i samorzeczników w spektrum autyzmu w BRPO

Data:

22 marca 2023 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się warsztaty dla  samorzeczniczek i samorzeczników w spektrum autyzmu z pisania wniosków i zgłaszania swoich spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Młodzież pracowała w grupach, przygotowując pisemne wnioski w przykładowych sprawach, z jakimi zwracają się obywatele do Rzecznika: odmowa wydania paszportu, odmowa przyznania usług opiekuńczych starszej sąsiadce, brak zapewnienia studentowi z niepełnosprawnością dostępnego pokoju w akademiku czy spór ze szkołą o strój ucznia.

Warsztaty poprowadziła Joanna Villamar-Villarreal – naczelnik Wydziału Przyjęć Interesantów. W spotkaniu udział wzięli samorzecznicy z Klubów Świadomej Młodzieży w Łodzi, Kutnie i Włocławku, a także z warszawskiej Fundacji AleKlasa.

Przyjazd do Warszawy i praca w nowej, nieznanej przestrzeni to dla uczestników w spektrum autyzmu wyzwanie. Są wystawieni na wiele nowych bodźców, emocji i wrażeń sensorycznych. – Do takich wyjazdów przygotowujemy się przez wiele dni. Ważna jest obecność na warsztatach osób wspierających, które znają uczestników i wiedzą, jak odczytać pojawiające się napięcie czy zmęczenie – podkreśliła Sylwia Kowalska z Fundacji Autism Team. W warsztatach udział wzięli także rodzice i osoby wspierające z Fundacji AutismTeam, Fundacji ProAperte i Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Na warsztatach samorzecznicy i samorzeczniczki w spektrum autyzmu pracowali zespołowo i z zaangażowaniem. – Jesteście teraz dobrze przygotowani, aby zgłaszać do Rzecznika sprawy, kiedy Wasze prawa zostaną naruszone, zostaniecie źle potraktowani. Możecie też tą wiedzą dzielić się ze swoimi rówieśnikami – podkreśliła Beata Tokarz-Kamińska z Centrum Projektów Społecznych.

– Wykazaliście  się dzisiaj bardzo dobrą znajomością kompetencji RPO, analitycznym i krytycznym myśleniem, a także umiejętnością zaprezentowania swoich pomysłów. Przygotowaliście bardzo dobre wnioski do Rzecznika. Gratuluję Wam – podsumowała warsztaty Joanna Villamar-Villarreal.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Centrum Projektów Społecznych i Wydział Przyjęć Interesantów.

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski