Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ETPC

Wybrane wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Od czasu, gdy 19 stycznia 1993 r. Polska ratyfikowała Europejską Konwencji Praw Człowieka, Konwencja stała się elementem polskiego prawa.

Konwencja poprawia system prawa i funkcjonowania państwa. To dzięki realizacji jej postanowień  państwo staje się lepsze, a jego przedstawiciele (w tym urzędnicy) zmieniają swoje postępowanie. Przykładem są sprawy dotyczące praw więźniów. Wyroki Trybunału w Strasburgu zwracają uwagę na te niedociągnięcia polskiego państwa, które prowadzą do nieludzkiego i poniżającego traktowania osób pozbawionych wolności.

 

Liczba wyników: 111