Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla 1 marca - Światowy Dzień "Zero dla Dyskryminacji". RPO: zadbać o edukację antydyskryminacyjną przy szkoleniu nauczycieli i pedagogów

Wersja Operacje
03/13/2023 - 09:05 przez Łukasz Starzewski

Dochodzą odpowiedzi KRUP i KRZSP

Bieżąca wersja
02/28/2023 - 10:14 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2023-03-01 15:00:00
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski