Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równe traktowanie w szkole. Raport z badania w szkołach oraz analiza ilościowa programów wychowawczo-profilaktycznych

Data:

Ponad dwie trzecie Polaków jest zdania, że w szkołach powinna być prowadzona edukacja antydyskryminacyjna – taki wniosek płynie z przeprowadzonego w 2020 r. przez RPO badania pt. „Świadomość prawna w kontekście równego traktowania”. Zarówno w ocenie obywateli, jak i polskiego ustawodawcy oraz organizacji międzynarodowych szkoła powinna zapewniać wolną od dyskryminacji i uprzedzeń przestrzeń dla rozwoju i kształcenia młodych ludzi.

Jak realizacja tych oczekiwań wygląda w rzeczywistości? Na te pytanie stara się odpowiedzieć niniejszy raport. Jego celem jest diagnoza stanu realizacji zasady równego traktowania w szkołach podstawowych. Na podstawie analizy programów wychowawczo-profilaktycznych szkół oraz kwestionariuszy wypełnionych przez uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zespół badawczy podjął próbę udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie jest oddziaływanie programów wychowawczo-profilaktycznych?
  2. Czy istnieje związek pomiędzy wdrażaniem edukacji antydyskryminacyjnej a bezpieczeństwem w szkołach?
  3. Jakie są bariery we wdrażaniu edukacji antydyskryminacyjnej?
  4. Czy przemoc rówieśnicza (bullying) wiąże się z dyskryminacją?
  5. W jaki sposób struktura szkoły i postawy nauczycieli są związane z postawami uczniów i rozumieniem równego traktowania?

Publikacja jest opracowaniem wyników badania pod nazwą „Równe traktowanie w szkole podstawowej” przeprowadzonego na zlecenie RPO przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami we współpracy z Katedrą Polityki Oświaty i Społecznych Badań Nad Edukacją Uniwersytetu Warszawskiego.

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński