Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wciąż brak świadczeń dla rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić

Data:
  • Rodzice dzieci martwo urodzonych, których  płci  nie da się określić, nie mogą otrzymać ani zasiłku pogrzebowego ani macierzyńskiego, ani też skorzystać ze skróconego okresu urlopu macierzyńskiego
  • Mimo że w 2021 r. Senat przyjął projekt ustawy dotyczący tej sprawy, Sejm nadal go nie uchwalił
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczących komisji sejmowych o informacje co do aktualnego stanu prac nad tym projektem

Od kilku lat RPO zajmuje się kwestią uregulowania świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego (zasiłek pogrzebowy, zasiłek  macierzyński, urlop macierzyński) dla rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie da się ustalić.

Pierwszy raz Rzecznik  pisał w tej sprawie jeszcze w 2015 r. do ówczesnego MRPiPS.  Ostatnie wystąpienie w tej sprawie Rzecznik skierował do Marszałka Senatu RP 16 grudnia 2019 r.

19 maja 2021 r. Rzecznik skierował zaś do Komisji Ustawodawczej Senatu podziękowania za przesłanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych (druk senacki nr 380). Był on realizacją postulatów RPO dotyczących sytuacji rodziców, którzy nie mogą otrzymać ani zasiłku pogrzebowego ani macierzyńskiego, ani też skorzystać ze skróconego okresu urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia martwego dziecka, którego płci nie da się ustalić - w zakresie przyznania zasiłku pogrzebowego,

Pomimo przekazania senackiego projektu ustawy do Sejmu regulacji tej wciąż nie uchwalono.

W interpelacji poselskiej z 2 stycznia 2023 r. (interpelacja nr 38127) do Prezesa Rady Ministrów poruszono kwestię braku takich świadczeń dla rodziców. Z odpowiedzi  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w resorcie nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie.

21 czerwca 2021 r. do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych (druk nr 1401). 14 lipca 2021 r. skierowano go do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a  13 października 2021 r. do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Marcin Wiącek prosi zatem przewodniczących obu komisji o informacje co do aktualnego stanu prac  nad projektem ustawy. W ocenie Rzecznika sprawa ma istotne znaczenie dla poprawienia sytuacji prawnej polskich rodzin i poszanowania ich słusznych praw. Pismo trafiło też do wiadomości marszałków Sejmu i Senatu.

VII.534.20.2015

 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2023-02-09 07:59:52
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-09-11 15:56:13
Opis: Dochodzi kolejne pismo do KPRM
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2023-07-27 10:00:22
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2023-05-17 10:38:57
Opis: Dochodzi odpowiedź
Operator: Krzysztof Michałowski