Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja policji wobec uczestników zgromadzenia „Przeciw faszyzmowi”. RPO prosi o wyjaśnienia

Data:
  • Uczestnicy zgromadzenia "Przeciw faszyzmowi" zostali otoczeni kordonem. Policjanci ich wylegitymowali i mieli grozić użyciem gazu
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienia w tej sprawie Komendanta Stołecznego Policji

Na wniosek obywateli Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie dotyczące interwencji funkcjonariuszy Policji wobec uczestników zgromadzenia „Przeciw faszyzmowi” w Warszawie, które odbyło się 15 sierpnia 2022 r.

Z informacji wnioskodawców wynika, że pomimo pokojowego charakteru zgromadzenia policjanci otoczyli jego uczestników w tzw. kotle oraz grozili użyciem gazu łzawiącego. Wielu uczestników także wylegitymowano.

W związku z tym Marcin Wiącek prosi Komendanta Stołecznego Policji o podanie podstawy faktycznej i prawnej podejmowanych interwencji, stwierdzonych naruszeń, rodzaju podjętych działań, w tym liczby osób wylegitymowanych oraz przyczyn ich wylegitymowania. Zwraca się też o informacje czy wylegitymowanym podczas zgromadzenia zostały postawione zarzuty lub zostały wobec nich skierowane wnioski o ukaranie.

W piśmie do komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dzierżaka RPO zwraca uwagę na wystąpienia dotyczące prawa do organizowania zgromadzeń spontanicznych i prawa do kontrdemonstracji oraz w sprawie praktyki otaczania uczestników zgromadzeń kordonem policyjnym. W kontekście okoliczności tej sprawy prosi komendanta o odniesienie się do zawartych w nich rekomendacji.

VII.613.4.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź policji
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski