Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Art. 57 - Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.

CO TO ZNACZY?

Z konstytucyjnej wolności zgromadzeń można wyprowadzić kilka praw podmiotowych: prawo do organizowania zgromadzenia, kierowania jego przebiegiem, uczestniczenia lub nieuczestniczenia w zgromadzeniu i prawo do ochrony ze strony państwa lub innych władz publicznych.

Wszelka ingerencja władz publicznych w sferę wolności zgromadzeń musi być powściągliwa i musi mieć uzasadnienie prawne.

Warunkiem objęcia zgromadzenia ochroną konstytucyjną jest jego pokojowy charakter.

Liczba wyników: 230
Obraz
policjanci w kamizelkach, z hełmami, długimi pałkami i miotaczem gazu
, , , ,