Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Jak usprawnić rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową. Odpowiedź Urzędu ds. Cudzoziemców

Wersja Operacje
09/05/2022 - 13:30 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź UdsC

Bieżąca wersja
08/09/2022 - 09:47 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-08-09 09:44:57
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-09-05 13:30:19
Opis: Dochodzi odpowiedź UdsC
Operator: Łukasz Starzewski