Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dziura w Polskim Ładzie krzywdzi rencistów socjalnych, rencistów i emerytów. BRPO prosi o wyjaśnienia

Data:
  • Po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu emeryci i renciści otrzymują większe renty socjalne - ale nie wszyscy
  • Korzyści nie odczują osoby, wobec których komornik prowadzi egzekucję
  • Dzieje się tak, bo ustawodawca nie zmienił kwoty wolnej od potrąceń komorniczych z tytułu długów niealimentacyjnych
  • Dlatego podatek, który powinien zostać w portfelach beneficjentów, trafia do kancelarii komorniczych

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prosi o stanowisko Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

W skardze do BRPO wskazano, że emeryci i renciści pobierający rentę socjalną, wobec których komornik prowadzi egzekucję z długu, nie zyskają na Polskim Ładzie. Podatek, który powinien zostać w portfelach beneficjentów, trafia do kancelarii komorniczych.

Dzieje się tak, ponieważ po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu wzrosły przychody takich osób z renty socjalnej - dzięki uldze na podatek. Ale jednocześnie nie została zmieniona kwota wolna od potrąceń. Chodzi o potrącenia z tytułu długów niealimentacyjnych, które mogą być realizowane ze świadczeń z ZUS lub KRUS. W skardze zwrócono uwagę, że w ten sposób ustawodawca uprzywilejował egzekucję komorniczą. 

Skarżący ma również wątpliwość, czy zgodne z prawem jest dokonywanie egzekucji z i tak dość niskiej renty socjalnej osoby, która z powodu ciężkiej niepełnosprawności nie może podjąć zatrudnienia, a renta socjalna jest jej jedynym dochodem.

V.511.377.2022

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dołączono wystąpienie
Operator: Krzysztof Michałowski