Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Emerytury i renty

Sprawy RPO dotyczące emerytur i innych świadczeń społecznych. Zgodnie z art 67 Konstytucji obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Liczba wyników: 206
Obraz
Seniorka podlewająca rośliny
, ,