Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Art. 217 - Zasady nakładania podatków

Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

CO TO ZNACZY?

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny art. 217 jest szczególnie powiązany z art. 84 (obowiązek ponoszenia ciężarów publicznych), art. 82 (troska o wspólne dobro), art. 83 (obowiązek przestrzegania prawa) i art. 1 (państwo jako dobro wspólne obywateli) – wyrok TK z 6 marca 2002, P 7/00.

Przepis ten formułuje wyraźnie i wprost bezwzględny nakaz regulacji tej materii na drodze ustawy. Artykuł 217 kładzie kres możliwościom nakładania podatków i danin publicznych, ustalania stawek podatkowych, zasad przyznawania ulg i umorzeń, jak również zwolnień od podatku w innej formie niż w drodze ustawy.

Liczba wyników: 356