Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Emeryt z działalnością gospodarczą ma płacić składkę zdrowotną - mimo braku dochodów. Interwencja RPO

Data:
  • Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, musi płacić składkę zdrowotną - nawet gdy nie ma dochodu z tego tytułu 
  • Zwolnienie z odprowadzania składki zdrowotnej dotyczy tylko wąskiej grupy osób
  • Zdaniem obywateli takie przepisy tzw. Polskiego Ładu są nieprzemyślane i krzywdzące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skargą emeryta, który po wejściu w życie Polskiego Ładu, mimo nieosiągnięcia dochodów z działalności gospodarczej, musiał z tego tytułu zapłacić składkę zdrowotną.

Emerytom, którzy otrzymują emeryturę, ZUS potrąca z niej składkę na ubezpieczenie zdrowotne, więc mają zapewnioną ciągłość opieki medycznej. Jeśli prowadzą jednocześnie działalność gospodarczą to zgodnie z przepisami muszą dodatkowo odprowadzać składkę zdrowotną również z tego tytułu. Nawet jeśli nie osiągają przychodów.

Zarówno emeryt, jak i pracownik na umowie o pracę, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może skorzystać ze zwolnienia ze składki zdrowotnej z tytułu tej działalności. Przysługuje to jednak tylko w określonych przypadkach i - zdaniem skarżącego - jest niedostosowane do realiów gospodarczych, ponieważ dotyczy tylko wąskiej grupy osób.

Skarżący uważa, że przepisy tzw. Polskiego Ładu nakładające taki obowiązek na emerytów są nieprzemyślane i krzywdzące.

Biuro RPO wystąpiło o stanowisko do Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów.

V.511.466.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski