Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ograniczenia dla niezaszczepionych podchorążych-studentów medycyny z Łodzi. Interwencja RPO

Data:
  • Na trudności niezaszczepionych przeciw COVID-19 studentów medycyny w Łodzi o profilu wojskowym wskazuje skarga złożona do RPO
  • Wynika z niej, że niezaszczepieni podchorążowie nie mogą korzystać ze stołówki tak jak inni – muszą zaś spożywać posiłki w swych pokojach
  • Nie wyrażono też zgody na ich udział w niedzielnej mszy; wstrzymano im również przepustki stałe

Sprawa dotyczy ograniczeń przyjętych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, nie zaś przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Studenci UM w ramach limitu MON podlegają służbowo Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jako kandydaci na żołnierzy zawodowych są skoszarowani w WCKM.

Dlatego zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk prosi o stanowisko komendanta WCKM.płk. lek. Zbigniewa Aszkielańca.

Ze skargi wynika, że odmiennie traktuje się osoby niezaszczepione. Miało to polegać zwłaszcza na:

  • oddzielaniu podczas apeli zaszczepionych podchorążych od tych, którzy nie poddali się szczepieniom,
  • organizowaniu wielokrotnych, długotrwałych spotkań dyscyplinujących z  niezaszczepionymi,
  • uniemożliwianiu im korzystania ze stołówki na zasadach obowiązujących osoby zaszczepione (zobligowano ich do spożywania posiłków we własnych pokojach), 
  • ograniczeniu praktyk religijnych poprzez niezgodę na udział niezaszczepionych w niedzielnej mszy świętej w kościele,
  • zatrzymaniu niezaszczepionym podchorążym przepustek stałych. 

Ponadto podchorążowie mieli być wielokrotnie proszeni o podawanie przyczyn niezaszczepienia. Jednemu z nich odmówiono możliwości wyboru miejsca zaszczepienia się przeciw COVID-19 i zobligowano do poddania się szczepieniu w podmiocie wskazanym przez komendanta Centrum.

Ze skargi wynika, że wszystko to spowodowało i nadal powoduje coraz większą niechęć zaszczepionych podchorążych wobec niezaszczepionych. Sprzyja to powstawaniu sytuacji konfliktowych.

Rzecznik wielokrotnie interweniował w sprawach ograniczania prawa osób niezaszczepionych przeciw COVID- 19, w tym prawa do ochrony prywatności, prawa do nauki czy praw żołnierzy zawodowych. Informacje o tych wystąpieniach znajdują się na stronie internetowej RPO.

Wiele razy RPO podkreślał, że ograniczenia praw osób niezaszczepionych musiałyby wynikać z ustawy,

VII.7033.87.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-01-11 10:10:44
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-01-25 14:58:14
Opis: Dochodzi odpowiedź komendanta WCKM w Łodzi
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-01-25 14:52:56
Opis: Dochodzą szczegóły dotyczące WCKM w Łodzi
Operator: Łukasz Starzewski