Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. AGH dopuszcza do praktyk studenckich jedynie osoby szczepione. Interwencja Rzecznika

Data:
Tagi: Szczepienia
  • Do praktyk mają być dopuszczone tylko osoby, które przedstawią zaświadczenie o szczepieniu się przeciw koronawirusowi co najmniej jedną dawką
  • Uczelnia zamierza przetwarzać dane studentów dotyczące ich zdrowia
  • RPO pyta rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o podstawę prawną takich działań

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski w sprawie akcji szczepień prowadzonej przez AGH.

Pierwszy dotyczy zapowiedzi monitorowania przez uczelnię danych dotyczących zdrowia w postaci danych o zaszczepieniu i na ich podstawie objęcie osób niezaszczepionych, a więc narażonych na zakażenie, systemem specjalnej ochrony. Nie da się tego wprowadzić bez uzyskania informacji, kto został zaszczepiony, co jest równoznaczne z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia.

Drugi wniosek dotyczy odbywania praktyk studenckich w AGH jedynie przez zaszczepionych studentów. Władze Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska poinformowały, że do praktyk w tym roku akademickim zostaną dopuszczone tylko osoby, które przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu się co najmniej jedną dawką.

Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienia do rektora AGH prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa. Chodzi zwłaszcza o podanie, na jakiej podstawie uczelnia zamierza gromadzić dane studentów i pracowników dotyczące faktu zaszczepienia się.

VII.501.163.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski