Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa

Data:

Nagroda im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w celu uhonorowania pamięci Macieja Lisa – Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu, doktora nauk prawnych, który na przestrzeni swojej działalności zawodowej aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, powołanych z myślą o osobach niepełnosprawnych i ubogich (m.in. fundator Fundacji Św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław - Dortmund, członek Rady Diakonii w RP, członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji i in.). Nadto niezłomnie działał na rzecz powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu - obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

Fundatorem Nagrody jest Rzecznik Praw Obywatelskich, ma ona charakter pieniężny i wynosi 10.000 złotych brutto. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe. Nagroda może być przyznawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą. O przyznaniu Nagrody zdecyduje kapituła, w skład której wchodzi Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciel Rodziny Macieja Lisa, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezydent Miasta Wrocławia oraz Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Laureaci Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-03-09 13:14:47
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-11-16 18:22:46
Opis: Dochodzi nazwisko laureata za 2022 r.
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-09-16 14:45:02
Opis: Dochodzi kolejny laureat
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-01-25 13:20:50
Opis: Dodano laureatkę 2021 roku.
Operator: Anna Kabulska
Data: 2021-03-09 13:17:14
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk