Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Alicja Szatkowska laureatką Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa

Data:
Tagi: kalendarium
  • Prezeska Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych od 1993 r. Alicja Szatkowska odebrała nagrodę RPO im. dra Macieja Lisa
  • RPO Marcin Wiącek podkreślał, że Alicja Szatkowska jest wzorem osoby, dla której godność człowieka jest mottem życiowym. – Ludzie tacy, jak dzisiejsza laureatka, wykazują się wielką siłą, wytrwałością, empatią i szacunkiem do godności drugiego człowieka – podkreślił
  • - Dzięki swojemu zapałowi i energii, nawet przy zakrętach zdrowotnych, laureatka zawsze stawiała na filozofię postrzegania osoby z niepełnosprawnością jako pełnoprawnego obywatela, który niczym nie różni się od innych - zaznaczył w laudacji Przemysław Walniczek
  • - Alicja Szatkowska ma wiele darów, jednak tym szczególnym jest umiejętność zjednywania sobie ludzi i zdolność do heroicznej pracy na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami a także jej pasja jako społecznika - mówił laudator, podsumowując że Laureatka jest prawdziwą bohaterką i inspiracją dla nas wszystkich
  • Przez tych 30 lat w Polsce osoby z niepełnosprawnością zostały zauważone, docenione i wreszcie podchodzimy do nich z szacunkiem – podkreśliła sama Laureatka 

Nagrodę laureatce wręczył rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek w trakcie uroczystej gali 16 listopada 2023 r. we Wrocławiu. Galę uświetnił koncert chóru Kantorzy Kajdasza.

Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w celu uhonorowania pamięci Macieja Lisa - pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami.

Wystąpienia inauguracyjne

RPO Marcin Wiącek zwrócił uwagę, że miejsce wręczenia nagrody nie jest przypadkowe. Gala, zgodnie z tradycją, odbywa się we Wrocławiu, mieście z którym związany był doktor Maciej Lis, wielki obrońca praw człowieka.

Przypomniał jego słowa, że powinniśmy tak kształtować rzeczywistość, aby wokół nas było jak najwięcej dobra.

- Ta nagroda służy właśnie pokazaniu, jak dużo dobra jest wśród nas i jak wiele jest wśród nas osób, których celem życia i przesłaniem, jakim się kierują jest pomoc i ochrona godności drugiego człowieka – mówił Marcin Wiącek.

- Pani Alicja Szatkowska jest wzorem osoby, której godność człowieka jest mottem życiowym – zwrócił uwagę i podkreślił, jak wielką siłą, wytrwałością, empatią i szacunkiem do godności drugiego człowieka wykazują się tacy ludzie, jak laureatka.

Rzecznik zaznaczył, że możliwość wręczenia jej nagrody jest wielkim zaszczytem.

Bp Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, podziękował, że dobrą tradycją stało się, że nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa jest przyznawana w auli ewangelickiego centrum diakonii i edukacji. Zwrócił uwagę, że jest to miejsce, które jest m.in. dziełem dr. Macieja Lisa.

- To jest to miejsce, gdzie doktor Lis chciał, żeby mówienie o dobroci do drugiego człowieka było nie tylko pustosłowiem, ale konkretem – podkreślił.

- Pana doktora nosimy w naszych sercach i pamiętamy o tym, co zrobił – zwrócił się do rodziny. Przypomniał też, że 16 listopada to rocznica urodzin śp. Macieja Lisa.

Podziękował za obecność na uroczystości i pogratulował laureatce.

Laudacja Przemysława Walniczka z milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Dzisiejszy dzień to niezwykły moment nie tylko w życiu Pani Alicji Szatkowskiej, ale też w historii Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych czyli organizacji, której jest współzałożycielką i liderką od czasu jej powstania, a więc już od 30 lat.

Od chwili, gdy dowiedziałem się, że mam wygłosić niniejszą laudację, z każdą upływającą godziną odczuwam coraz większą tremę, choć ci, którzy mnie dobrze znają wiedzą, że to do mnie w ogóle nie podobne. Jeszcze silniejsze jest jednak we mnie poczucie ogromnego zaszczytu, iż mogę stać tu dziś przed Państwem i przedstawić postać, dokonania, ale też zdradzić trochę kulis na temat naszej tegorocznej laureatki prestiżowej nagrody im. Macieja Lisa.

Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale i wielkie wyzwanie, bowiem nie sposób streścić jej zasług w tej, zgodnie z definicją oraz dobrym zwyczajem, krótkiej i treściwej laudacji.

Alicja Szatkowska urodziła się i wychowała w rodzinie leśnika. Z domu wyniosła wrażliwość na piękno świata, jak i na potrzeby innych. W znacznej mierze ukształtowało to ją jako człowieka. Zdaniem wielu osób jest to postać niezwykła, bowiem posiada wielkie zasługi w dziedzinie niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Z wykształcenia mówi o sobie: przede wszystkim psycholog. Ukończyła także studia podyplomowe, m.in.: z zarzadzania, z organizacji i marketingu. Prywatnie: Mama czwórki dzieci i Babcia pięcioro wnucząt.

Jako dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracowała z dziećmi z niepełnosprawnością, o których mówiło się w tamtych latach „sprawni inaczej”, którzy wegetują w rodzinach patologicznych lub po prostu bezradnych wobec losu, jaki ich spotkał. Wydawała także orzeczenia o niesprawności intelektualnej i fizycznej dzieci, co nie skutkowało wówczas żadnymi dalszymi działaniami – np. w postaci rehabilitacji, ponieważ takiej nie było. Zmobilizowało ją to do wielu działań, którym przyświecał jeden cel: lepsze jutro. Pokonując drogę „Od narzekań do działania”, zaczęła głośno mówić o swoich marzeniach i sukcesywnie je spełniać.

Jako społecznik była jednym z inicjatorów powstania Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, w którym od 1993 r. niezmiennie pełni funkcję Prezesa.

Wrażliwa na potrzeby innych, dynamicznie realizuje swoje założenia i w pełni angażuje się w działalność Stowarzyszenia, i kierując się właśnie wspomnianymi potrzebami, dzięki jej staraniom powstał tzw. model kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

I tak oto w około 10-tysięcznym Miliczu, na prowincji, jak to mówią o nas w metropoliach, udało się rozwinąć Stowarzyszenie, które po dziś dzień, zgodnie ze statutem, zajmuje się wielospecjalistyczną, kompleksową i ciągłą opieką nad osobami z niepełnosprawnościami. W ramach tej opieki z sukcesem wprowadzono wiele inicjatyw, w tym placówki m.in.: Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, w skład którego wchodzą przedszkola: integracyjne i specjalne, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dogoterapia i Hipoterapia, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i Bank Żywności, Milickie Centrum Wsparcia Capitol, w tym wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, a przy nich Program Trenera Pracy, Powiatowy Ośrodek Wsparcia, a przy nim program opieki wytchnieniowej, Mieszkania Treningowe, Usługi Asystenckie, a od niedawna współtworzymy Spółdzielnię Socjalną „POZA HORYZONT”, która prowadzi kawiarnię nad milickim zalewem.

Dzięki swojemu zapałowi i energii, nawet przy zakrętach zdrowotnych, laureatka zawsze stawiała na filozofię postrzegania osoby z niepełnosprawnością jako pełnoprawnego obywatela, który niczym nie różni się od innych. Wiedziała, że potrzebne są ewoluujące zmiany w pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Od zawsze jest zwolenniczką czerpania dobrych praktyk z rozwiązań działających w Polsce i za granicą, doprowadzając do etapu, w którym to do nas przyjeżdżają delegacje z wizytą studyjną, na co zawsze jest otwarta, bo jak twierdzi, takie organizacje jak nasza powinny powstawać w każdym powiecie.

Wracając do niezłomności Alicji Szatkowskiej: bywało nawet i tak, że przebywając na oddziale rehabilitacyjnym pracowała z łóżka szpitalnego, odbierając telefony i odpisując na smsy. Dzięki temu po dziś dzień może chodzić w szpilkach, co, jak możecie Państwo zauważyć, bardzo lubi...

Dziś, podsumowując w głowie swoje 12 lat, w trakcie których jestem związany z MSPDION, sam widzę, że działalność stowarzyszenia istotnie zmieniła percepcję terapii wśród osób z niepełnosprawnościami. Prywatnie, zawsze kojarzyłem to z uciążliwymi zabiegami i żmudną rehabilitacją. Obecnie, spotykając się z rodzicami, czy tworząc spoty filmowe, zdjęcia, widzę, że terapia jest ceniona zarówno przez uczestników, jak i ich rodziców.

„Naszą misją jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami od urodzenia po godną starość tak, aby otrzymały one pomoc umożliwiającą największą samodzielność i niezależność” – mówiła to każdemu nowo zatrudnionemu pracownikowi, także mi, podkreślając, jak ważne jest to, dla kogo pracujemy. Wypowiadając te słowa, zawsze stara się dostrzec tzw. błysk w oczach młodych ludzi, który świadczy o tym, czy poczują to "coś", czego ja nie jestem w stanie opowiedzieć, ale Alicja Szatkowska wie już doskonale, czy jej rozmówca poczuł misję, czy też tę filozofię...

Nawiązując do zmian: Pani Alicja jest współautorką kilku korekt w polskim prawodawstwie dotyczących edukacji osób z niepełnosprawnościami, w tym wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i finansowania tego zadania w 100% z budżetu państwa. Jest także współautorką zmiany w Ustawie o systemie oświaty, obligującej samorządy do przekazywania (za uczniem z każdą niepełnosprawnością) środków w postaci subwencji oświatowej placówkom niepublicznym. Ponadto jest współtwórczynią pilotażowego programu rządowego Wczesnej Interwencji, którą MSPDiON prowadzi od 1997 roku, a także programu rządowego Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych, dzięki któremu od 2008 roku osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności są zatrudniane na otwartym rynku pracy.

Kolejny etap zmian, których jest współautorką, to Program Opieki Wytchnieniowej który w naszej organizacji został wdrożony w 2016 roku, dzięki organizacji I Koncertu Charytatywnego, którego gwiazdą była nasza pierwsza ambasadorka Ewelina Lisowska. 

Pani Alicja Szatkowska mówiła: "Opieka wytchnieniowa to bardzo ważne".  Jak to rozumieć – zastanawiało się wielu z nas, aż wtedy dodaliśmy sobie jej drugi człon pod nazwą „Mamo, tato, odpocznij”, co wskazywało, że pierwsze pieniądze, które uzbieraliśmy ze zbiórki publicznej i licytacji dla Kuby, Dawida i Mateusza, otworzyły serca zaproszonych gości i mieszkańców Milicza na działalność pierwszego Pokoju Wytchnień, który pozwolił rodzicom na odejście od trudów całodobowej opieki, dając im czas na zadbanie o swoje zdrowie i sprawy prywatne. I tak, dzięki jej staraniom sukcesywnie udało się pozyskać finansowanie tego zadania w drodze konkursu, najpierw ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, a następnie ze środków budżetu Państwa, co umożliwia im funkcjonowanie po dziś dzień.

Bez wątpienia Alicja Szatkowska ma wiele darów, jednak tym szczególnym jest umiejętność zjednywania sobie ludzi i zdolność do heroicznej pracy na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, a także jej pasja jako społecznika.

Pani Szatkowska jako liderka Stowarzyszenia pełniła także, jak Państwo mogli przeczytać w zaproszeniu przedstawiającym postać laureatki, wiele funkcji, m.in.:

•    Od kilku kadencji Radna Rady Miasta Milicz oraz Komisji do spraw Społecznych,
•    Członek Międzyresortowej Rządowej Komisji ds. Opieki, Szkolnictwa, Lecznictwa Dzieci Niepełnosprawnych,
•    Członek Komisji przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, udzielającej pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
•    Członek Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
•    Członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
•    Przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla została powołana do zespołu ekspertów zajmujących się organizacją kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami oraz odchyleniami rozwojowymi, a także warunkami systemowego wczesnego wspierania rozwoju dzieci. 

I wielu, wielu innych o których mogę nie mieć pojęcia. I sądzę, że było tego tak dużo, że nawet Pani Alicja może mieć z tym kłopot.

Reasumując, MSPDiON świętuje w tym roku 30-lecie swojej działalności i na przestrzeni tych lat cały czas się rozwija, obecnie będąc prężnie działającą organizacją, która zatrudnia ponad 230 osób w małym powiatowym miasteczku na obrzeżach woj. dolnośląskiego, w ciągu roku wspiera ok. 1400 osób z niepełnosprawnościami, a jak sprawdziłem w Sprawozdaniu merytorycznym z 2022 r. - aż 1400.

Jest to niezwykle trudne zadanie, aby po tak krótkim życiorysie powiedzieć Państwu o zjawisku, które nazwałbym „fenomenem Alicji Szatkowskiej”. Sądzę, że najłatwiej będzie to scharakteryzować, pokazując na przykładzie, w jaki sposób współpracuje z ludźmi i jaką jest osobą dla nas.

Alicja Szatkowska nie tylko prowadzi organizację, ale jest jej duszą i sercem. Zawsze kiedy trzeba było podejmować jakieś trudne decyzje bądź staliśmy na skrzyżowaniu dróg, wspierała nas mówiąc: "Dziecko, będzie dobrze. Pamiętaj, my zaczynaliśmy, nie mając nic". Droga Stowarzyszenia rozpoczęła się od uzbierania 1000 zł pod kościołem. A dziś, patrząc na rozwój placówek, programów i inicjatyw, widzimy, jak wielką moc ma determinacja tej jednej osoby. Osoby, która w imię osób z niepełnosprawnością zrobi wszystko. Jest waleczna, harda i niezłomna. Nawet w ciężkiej chorobie mówiła, że musi wrócić do Stowarzyszenia, ponieważ tu tyle jest jeszcze do zrobienia, jest tyle osób, którym trzeba pomóc. "Przecież nie będę leżeć w szpitalu, wypisując się z niego na własne żądanie". To właśnie motywuje ją do codziennego wstawania z łóżka i działania w myśl zasady „Jak nie uda mi się wejść drzwiami, to wejdę oknem”.

Tak właśnie działa Pani Alicja, z nieopuszczającym jej ust hasłem „Pamiętaj dziecko, trzeba marzyć… marzenia się spełniają…” - i wymienia kolejne plany, jakie chce wdrożyć do działalności Stowarzyszenia.

Istotą jej marzeń jest natomiast fakt, że zawsze wynikają one z potrzeb tych, dla których działa. Wychodzi z założenia, że można usiąść i narzekać, gdy coś się nam nie podoba, ale też można realizować je poprzez Stowarzyszenie. Jako szef daje przestrzeń do pracy czy własnych inicjatyw i zawsze wierzy w powodzenie powierzonej misji, co dane było mi także odczuć.

Świętej Pamięci europoseł Pan Marek Plura powiedział podczas jednego z wystąpień, że Alicja Szatkowska to „Babka z powerem”. Dla nas natomiast jest to po prostu Babcia Ala.

Jako osoba współorganizująca Koncerty Charytatywne, zawsze podczas wywiadów namawiałem Panią Prezes do obecności w Internecie. Udało się to jednak, jak mnie pamięć nie myli, za namową wnuczek, kiedy to dla nich założyła profil na Facebooku pod pseudonimem właśnie "Babcia Ala".

Pani Alicja zdradza tym swoją tożsamość, ale i udowadnia, że serce i troska nie mają granic. To nie tylko liderka, ale i Babcia dla nas wszystkich, gotowa pomóc i wesprzeć w każdej chwili. Jej zaangażowanie w sprawy pracowników, zrozumienie dla trudności zdrowotnych czy rodzinnych, tworzą atmosferę, w której każdy czuje się bezpieczny. A praca? "Poradzimy sobie. Biegnij dziecko. Pamiętaj dzieci są najważniejsze".

W sytuacjach naprawdę trudnych, a czasem nawet bardzo skomplikowanych, potrafi zadzwonić i zapytać „Co mogę dla ciebie dziecko zrobić?”. I gdy wydaje się nam, że wszystko mamy poukładane to i tak w słuchawce telefonu można usłyszeć: „To wymyśl coś, w jaki sposób mogę ci pomóc”, dając do zrozumienia, że nie jesteśmy w tym sami.

Nie można pominąć również tego, że każde nowo narodzone dziecko naszych współpracowników, w chwili gdy Pani Alicja otrzymuje na telefon MMS z jego zdjęciem, staje się członkiem MSPDiON-owej rodziny. To symboliczne gesty, które ukazują, jak ważne są dla Niej każde życie, każda rodzina i każda historia.

Mówi się, że do Milicza chętnie przyjeżdża wielu znamienitych gości, w tym gwiazd sportu, estrady, osób z wizytą studyjną, ministrów, senatorów, posłów, burmistrzów miast i wielu gości -  tak aby zobaczyć, jak w tak małym Miliczu, udało się zrobić tak wiele. Swego czasu miałem okazję spotkać się w windzie z panią prezes i z kilkoma osobami z różnych opcji politycznych, którzy odwiedzili nas wtedy. Zwróciłem na to głośno uwagę, w odpowiedzi słysząc świetny neologizm – ktoś to głośno wtedy powiedział: "Alicja wprowadza ekumenizm polityczny".

Zawsze się cieszy, gdy w imię pomocy osobom z niepełnosprawnościami wszystkie ręce idą na pokład. Wierzę, że także po tej uroczystości spełnimy jej marzenie, jak mieliśmy okazję rozmawiać wczoraj, że staniemy wszyscy razem do zdjęcia grupowego, które nie będzie miało czarno-białych barw, nie będzie ulokowane na osi z prawej czy lewej strony, tylko wypełnimy je kolorem. Wszyscy jesteśmy różni, wszyscy mamy swoje zdania, wszyscy mamy swoje racje, ale w ważnych sprawach to wspólnota i chęć pomagania są prawdziwą siłą.

Alicja Szatkowska we wspomnianej windzie powiedziała wtedy znamienite słowa: „Tutaj u nas niepełnosprawność nie ma barw, a spojrzenie na świat osób z niepełnosprawnościami jest o wiele bardziej kolorowe i optymistyczne niż u osób pełnosprawnych. Tego musimy się od nich uczyć”. To niezwykłe umiejętności Pani Alicji tworzą atmosferę otwartości i współpracy, przyciągając do tak małego Milicza wielu znakomitych gości, gdyż jak zawsze powtarza, „o naszej organizacji nie da się dobrze napisać ani dobrze nakręcić filmu, to trzeba po prostu zobaczyć”. I tak od momentu, kiedy tu pracuję, widzę że tego typu wizyt jest coraz więcej.

Dzisiaj w imieniu swoim i całego Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych chcemy powiedzieć głośno, że jesteśmy dumni i podziękować Pani Alicji Szatkowskiej w roku 30-lecia naszej działalności za nieustającą pracę, za marzenia, które stały się rzeczywistością, za pomoc i serce, które bije dla dobra innych.

Niech to wyróżnienie Rzecznika Praw Obywatelskich będzie wyrazem naszej głębokiej wdzięczności i szacunku. 

Pani Prezes! Dziękujemy za wszystko, co dla nas i dla MSPDiON zrobiłaś. Jesteś prawdziwą bohaterką i inspiracją dla nas wszystkich!

Wręczenie nagrody i podziękowanie laureatki

Następnie RPO Marcin Wiącek wręczył nagrodę Laureatce. - Dzisiaj świat jest pełen zła. Ale dzięki takim osobom, jak Pani, jest lepszy i pozwala patrzeć z optymizmem również w przyszłość - powiedział.

Odbierając nagrodę, Alicja Szatkowska zauważyła, że to, gdzie się znajduje, zawdzięcza swojej rodzinie, która jest cały czas przy niej i ją wspiera. Zawdzięcza to też przyjaciołom, którzy w nią wierzą i wspierają.

- Ale największe podziękowania należą się moim wspaniałym współpracownikom, którzy pomimo mojego wcale niełatwego charakteru są ze mną i udaje im się ze mną współpracować i którzy wierzą w misję stowarzyszenia – podkreśliła.

Zwróciła również uwagę, że nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, gdyby nie wsparcie płynące od władz przez ostatnich 30 lat - każdy z rządów zrobił coś nowego i dobrego.

- To świadczy tak naprawdę o tym, że przez tych 30 lat, w Polsce osoby z niepełnosprawnością zostały zauważone, docenione i wreszcie podchodzimy do nich z szacunkiem – zauważyła.

- Wierze w to, że każdy kto będzie się zajmował osobami z niepełnosprawnością, bez względu na opcję, będzie pamiętał o tym, że niepełnosprawność nie ma żadnego koloru i żeby nie zaprzepaścić tego, co zostało osiągnięte – dodała.

- Ale jest jeszcze strasznie dużo do zrobienia, lecz jeśli wszyscy razem będziemy działać w zgodzie, a najważniejsze będą te osoby dla których pracujemy, to znów pójdziemy krok do przodu – podkreśliła Laureatka. Zapewniła, że jest wiele fantastycznych pomysłów, które warto realizować. 

Wystąpienia gości

Starosta milicki Sławomir Strzelecki pogratulował Alicji Szatkowskiej w imieniu swoim i zarządu powiatu.

– Jest pani na pewno wizjonerką, bo wizyty studyjne i wizyty premiera, wojewody, posłów i europosłów, świadczą o tym, że wykonujecie bardzo dobrą pracę i że pomysły, które pojawiły się też dzięki pani, zostały wprowadzone w życie – powiedział starosta.

Sławomir Strzelecki zauważył, że za sprawą działań laureatki i jej stowarzyszenia wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w powiecie milickim jest sprawą oczywistą. Wyraził też nadzieję, że działalność Alicji Szatkowskiej na rzecz tworzenia przepisów wspierających osoby z niepełnosprawnościami będzie można to powiedzieć o wszystkich innych powiatach w Polsce.

Głos zabrał również członek kapituły i laureat nagrody Sławomir Piechota, który zwrócił uwagę, że wielu ludzi bardzo jest wdzięcznych za nadzieję, którą daje laureatka.

- Dajesz nadzieję dzieciakom, ich rodzinom, ale też jesteś nadzieją dla wielu ludzi, którzy próbują porywać się na podobne rzeczy i często doświadczają ogromu przeszkód – powiedział.

- Byłaś wytrwała i swoją pracą pokazywałaś, że chodzi o czynienie tego świata lepszym – zwrócił się do laureatki - Pokazujesz drogę i że można cierpliwie budować wspólnotę, w której jest siła – powiedział. Pogratulował laureatce i życzył wiele siły w dalszym działaniu.

Dorada prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami Michał Piechel (który sam jest taką osobą) mówił, że wdzięczność to bardzo ważny element naszego człowieczeństwa. Spotykamy się, by się ukłonić niezwykłej osobie, która ma  na drugie imię „Ratowanie godności ludzkiej, a szczególnie osób o szczególnych potrzebach”. 

-Udowodniła Pani swym działaniem, że jest w pełni i w każdej godzinie oddana godności człowieka, szczególnie takim ludziom jak ja. W imieniu prezydenta Jacka Sutryka i swoim chcemy się Pani bardzo nisko ukłonić, podziękować i pogratulować - dodał.  

Słowa uznania dla laureatki w formie listu przekazał również Paweł Parus, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego ds. osób niepełnosprawnych, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości ze względów zdrowotnych. – Jest pani dla mnie od wielu lat inspiracją. Mogę śmiało powiedzieć, że traktuję panią jak przyjaciółkę i Babcię Alę. Jak mało kto zasłużyła pani na tę nagrodę – napisał Paweł Parus.

Sylwetka laureatki

Alicja Szatkowska - Prezeska Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych od 1993 roku. Jako dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracowała z dziećmi pokrzywdzonymi przez los. Była jedną z inicjatorek powstania Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, w ramach, którego kolejno powoływano do życia: Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wczesną Interwencję, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Mieszkania Treningowe.

Alicja Szatkowska współuczestniczyła w tworzeniu kilku ustaw z zakresu dotacji na rzecz dzieci głęboko upośledzonych. Miała również swój udział w inicjacji pilotażowego programu rządowego – Wczesnej Interwencji, którą MSPDiON prowadzi od 1997 roku, oraz programu rządowego Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych, dzięki któremu od 2008 roku osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zostały zatrudnione na otwartym rynku pracy.

Alicja Szatkowska działa aktywnie w komisji Rządowej Międzyresortowej ds. Opieki, Szkolnictwa, Lecznictwa Dzieci Niepełnosprawnych, w komisji udzielającej pomocy dzieciom niepełnosprawnym przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, czy we wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Jest Radna Rady Miasta Milicz.

Została powołana przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla do zespołu ekspertów zajmujących się organizacją kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi a także warunkami systemowego wczesnego wspierania rozwoju dzieci. Pani Alicja Szatkowska inicjuje również współpracę na szczeblu międzynarodowym.

Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa

Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku dr. Macieja Lisa, pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, powołanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ubogich.

Nagroda jest także elementem wsparcia i promocji osób oraz organizacji zaangażowanych w działania służące równemu traktowaniu osób z niepełnosprawnościami i poszanowaniu gwarantowanych im praw.

Wspierając aktywistów, pragniemy wyrazić solidarność z całym środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, a także włączyć się w walkę o należne im prawa. RPO stojąc na straży wolności i praw wszystkich obywateli przypomina, że art. 69 Konstytucji RP wskazuje na określone obowiązki, leżące po stronie władz publicznych.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe. O przyznaniu Nagrody zdecyduje kapituła, w skład której wchodzi Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciel Rodziny Macieja Lisa, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezydent Miasta Wrocławia oraz Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Laureaci Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa

2015 - Sławomir Piechota
2016 - Lidia Lempart
2017 - Marek Wysocki
2018 - Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja
2019 - Adam Komar, Fundacja "Potrafię Pomóc"
2020 - Hanna Pasterny; nagroda specjalna dla Bartłomieja Skrzyńskiego
2021 - Monika Zima-Parjaszewska
2022 - Krzysztof Kurowski
2023 - Alicja Szatkowska

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski