Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Z problematyki prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa

Data:

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego postanowiła uczcić pamięć doktora Macieja Lisa (pełnomocnika RPO we Wrocławiu w latach 2004-2014, który zmarł w kwietniu 2015 r.), wydając specjalny tom poświęcony Jego działalności naukowej i społecznej.

Opracowanie pod redakcją Barbary Mielnik pt. "Z problematyki prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa" dotyczy m.in. zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego oraz problematyki dyskryminacji.

Publikacja ukazała się w lutym 2019 roku.

Wśród artykułów można przeczytać m.in. teksty przygotowane przez pracowników Biura RPO:

  • pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu Katarzynę Sobańską-Laskowską oraz pracowniczki Biura Terenowego Natalię Kłączyńską i Emilię Kobielę: Doktor Maciej Lis – pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu w latach 2004-2014;
  • Zastępcę RPO Stanisława Trociuka: Zmiany w procedurze karnej i ich wpływ na poziom ochrony praw jednostki;
  • dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i Europejskiego Mirosława Wróblewskiego: Demokracja deliberatywna i legitymizacja władzy w ponadnarodowym systemie politycznym w świetle filozofii deliberacji Jürgena Habermasa.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk