Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja przedstawicieli RPO w KOZZD w Gostyninie

Data:

W dniu 5 października 2023 r. zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Wojciech Brzozowski, dyrektor zespołu ds. wykonywania kar Ewa Dawidziuk i starszy radca w tym zespole Agnieszka Porębska przeprowadzili wizytację w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, badając na miejscu skargi pacjentów, jakie wpływają do Rzecznika Praw Obywatelskich. W szczególności dokonano ustaleń w zakresie zapewnienia świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych poza KOZZD i pobytu w tej placówce osób w ciężkim stanie zdrowia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się problematyką KOZZD nieprzerwanie od 2013 r.

Jak ustalono w trakcie wizytacji, aktualnie w Ośrodku przebywa 99 pacjentów, z czego 25 w filii w Czersku. Pomieszczenia mieszkalne w Gostyninie nie są zatem aż tak zagęszczone jak przed otwarciem drugiego budynku. Niemniej pogarszający się wraz z wiekiem stan wielu pacjentów KOZZD powoduje, że Ośrodek kupuje łóżka szpitalne. W pozostałych przypadkach nadal wykorzystywane są łóżka piętrowe. Przedstawiciele Rzecznika weryfikowali na miejscu, w jakim zakresie zapewnia się pacjentom opiekę medyczną na terenie Ośrodka w Gostyninie lub poza nim. Przeprowadzili także rozmowę z dyrektorką Ośrodka Agnieszką Jędrzejczak, personelem medycznym i niektórymi pacjentami. 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski