Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Frankowicze

Polskie prawo daje kredytobiorcom wiele sposobów poprawienia swojej sytuacji w związku z kredytem tzw. "walutowym". Bezpłatną pomoc ekspercką świadczy Rzecznik Finansowy, instytucja działająca od 2015 r. Aby skorzystać z jego pomocy, trzeba jednak najpierw napisać REKLAMACJĘ do banku.  Jej odrzucenie przez bank daje podstawy do zwrocenia się do Rzecznika Finansowego, który może zbadać sprawę w imieniu kredytobiorcy lub poprowadzić dla banku i lkredytobiorcy postepowanie polubowne. Argumenty prawne zdobyte w tym procesie ułatwiają podjęcie decyzji, czy warto się zwrócić do sądu w sprawie kreydtu.

Więcej informacji zawiera poradnik: www.rpo.gov.pl/formularz/kredyt_frankowy

Liczba wyników: 125