Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasiłek opiekuńczy a opieka naprzemienna nad dzieckiem – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:
Tagi: Prawa ojców

Ojciec chciałby dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczego na dziecko do lat 8, nad którym sprawuje wraz z matką dziecka opiekę naprzemienną.

Podstawą prawną do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest art. 4 (a w przypadku i rolników art. 4a) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Instytucja opieki naprzemiennej nie została wprost zdefiniowana w ustawie i jej znaczenie należy rekonstruować z orzeczeń sądów i piśmiennictwa doktryny. Na gruncie orzeczeń wydawanych w związku z ustawą o z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli 500+, wolno przyjąć, że fakt opieki naprzemiennej może wynikać z orzeczenia sądu, jednakże może wynikać również z faktycznego równego podziału opieki nad dzieckiem rodziców. Opieka naprzemienna może wynikać również z ugody zawartej przed sądem.

Prawodawca nie zdecydował się na ustawowe uregulowanie kwestii pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem, zatem praktyka wypłat dodatkowego zasiłku opiekuńczego może być różna zależnie od właściwego miejscowo organu. W każdym jednak przypadku, gdy strona nie zgadza się z decyzją administracyjną organu, ma ona prawo odwołać się od decyzji.

Stan prawny na 22.3.2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów, Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także