Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co z zasiłkami dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którym zamknięto placówki opiekuńcze - pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Czy zostanie przedłużone prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, zwolnionych z wykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad taką osobą, w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Tak. Zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19- zasiłek ten został obecnie przedłużony do 14 marca 2021r.

Stan prawny na dzień 8 marca 2021r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów, Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk