Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja kolejowego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Białorusią w Terespolu

Data:

11 sierpnia 2016 r. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili niezapowiedzianą wizytację kolejowego przejścia granicznego w Terespolu. Na terenie tego przejścia funkcjonuje jeden z ważniejszych punktów przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową, czyli o status uchodźcy, w Polsce.

Wizytacja przeprowadzona została w związku z wpływającymi do Biura RPO informacjami o grupie ok. 500 cudzoziemców, którzy od dłuższego już czasu bezskutecznie próbują wjechać na terytorium Polski. Według tych informacji, część spośród cudzoziemców chce przyjechać do naszego kraju po to właśnie, aby ubiegać się tutaj o wspomnianą ochronę.

Docierające do Biura RPO sygnały częściowo potwierdziły się podczas wizytacji. 

11 sierpnia granicę w Terespolu próbowało przekroczyć ponad 400 osób, pochodzących głównie z Czeczenii i Armenii. Większości odmówiono prawa wjazdu – wszystkie te osoby zostały zawrócone na Białoruś. Przyjęto tylko kilka wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Pracownicy Biura RPO, jako jedyni spośród przedstawicieli organizacji i instytucji wizytujących dotychczas przejście w Terespolu, zostali dopuszczeni do udziału (w charakterze obserwatorów) we wstępnych rozmowach funkcjonariuszy SG z cudzoziemcami. Co do zasady, to właśnie te rozmowy zmierzają do ustalenia powodu przyjazdu każdego z cudzoziemców do Polski - w ich trakcie, na podstawie przekazanych przez cudzoziemca informacji, funkcjonariusz SG decyduje o tym, czy cudzoziemiec zostanie dopuszczony do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, czy też otrzyma decyzję o odmowie wjazdu do Polski. Przedstawiciele Rzecznika obecni byli przy ok. 50 takich rozmowach. Zdecydowana większość tych rozmów zakończyła się odmową wjazdu na terytorium Polski.

Zebrane w trakcie wizytacji informacje będą teraz przedmiotem szczegółowej analizy, między innymi zostaną porównane z uzyskaną od Straży Granicznej dokumentacją. Wyniki tej analizy szczegółowo opisane zostaną w osobnym raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2016-08-31 14:46:51
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk