Spotkanie z seniorami m.in. na temat modelu wsparcia osób starszych, Bielsko-Biała

Data:
,
Tagi: kalendarium

Co trzeci mieszkaniec Polski będzie w 2050 r. stary. W Bielsku-Białej co trzeci mieszkaniec skończył już 60 lat. Kiedy uświadomimy sobie ten fakt, staje się jasne, że musimy zmienić podejście do starości.

Wspierająca Rzecznika Praw Obywatelskich komisja ekspertów ds. osób starszych – najlepsi fachowcy od polityki społecznej w Polsce – przygotowali publikację prezentującą model wsparcia dla osób starszych w środowisku zamieszkania. Teraz RPO dyskutuje o nim z przedstawicielami lokalnych społeczności. Wiadomo bowiem, że w różnych regionach sytuacja jest różna i różne są problemy.

Model, który ma dać ludziom swobodę decyzji, wzmacniać dobre relacje międzyludzkie i odwoływać się do rozwiązań instytucjonalnych tylko w ostateczności - zakłada, że - tak jak w Stargardzie - nie można się skupiać tylko na zapewnieniu usług opiekuńczych. Pól do zagospodarowania jest co najmniej siedem. Eksperci RPO są zdania, że jeśli zacznie się działać na tych płaszczyznach, można znacząco poprawić sytuację seniorów.

Chodzi o to, by:

 1. Wspierać opiekę nad osobami starszymi, nie zostawiać tego samym rodzinom. Pomoc nie może jednak ograniczać praw obywatelskich seniorów.
 2. Dbać o warunki mieszkania osób starszych. Ale zagwarantować im prawo wyboru: jeśli chcą mieszkać w DPS, mogą.
 3. Dbać o bezpieczeństwo seniorów w miejscu zamieszkania.
 4. Wspierać zdrowie seniorów.
 5. Dbać o bezpieczeństwo ekonomiczne seniorów.
 6. Wspierać seniorów w aktywnych formach spędzania czasu wolnego.
 7. Wspierać edukację seniorów, bo uczyć się można i należy przez całe życie.

Propozycje ekspertów RPO Adam Bodnar konsultuje z samorządowcami w całym kraju. Chodzi mu też o to, by zebrać informacje o istniejących już dobrych praktykach, bo dzięki temu można wspierać samorządowców w innych regionach kraju. Bielskie spotkanie jest już siódmym z kolei - po Lesznowoli pod Warszawą, Krapkowicach na Opolszczyźnie, Lesznie, Pile, Stargardzie i Sosnowcu. Mówił też o tym w czasie wystąpienia w Sejmie 15.09.2017 r.

Żeby ułatwić zbieranie informacji o dobrych praktykach, Biuro RPO przygotowało internetowy kwestionariusz, do którego można wpisywać to, co udało się w swojej wspólnocie zrobić. Link do kwestionariusza jest dostępny pod tą relacją. Liczymy, że w ten sposób zbierzemy więcej dobrych pomysłów, które nasz "Model..." wypełnią prawdziwą treścią (patrz - link pod infrmacją).  

Obecni na spotkaniu seniorzy (było ich piętnaścioro) mówili o swoich realnych problemach:

 • Żeby skorzystać z programu dopłat do leków dla seniorów, trzeba receptę od specjalisty zanieść do lekarza rodzinnego, bo tylko jego recepty są honorowane w ramach rządowego programu.
 • Na wizyty lekarskie u specjalistów czeka się miesiącami.
 • Nie ma geriatrów w Bielsku-Białej, mimo że co trzeci mieszkaniec miasta skończył już 60 lat.
 • Po śmierci męża wdowa może dostać albo swoją, niską emeryturę, albo 70 proc. emerytury męża. Dlaczego?
 • Dlaczego mamy niższe emerytury niż ci, co pracowali tylko 5 lat? Przecież to nie jest prawo, tylko ktoś im musiał powiedzieć, jak to załatwić.

 

Poniżej, pod zdjęciami można znaleźć linki do informacji i wydawnictw RPO dotyczących praw seniorów.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-10-11 17:02:20
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk