Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Drogowskazy dorosłości. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich otoczenia społecznego - spotkanie w Chełmie

Data:

Jak zapewnić wsparcie osobom dorosłym w spektrum autyzmu? Wokół tego pytania skupiła się dzisiejsza dyskusja w Chełmie, w której wzięli udział rodzice dorosłych osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną, reprezentanci organizacji pozarządowych, posłanka na Sejm Anna Dąbrowska-Banaszek i przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji Rozwoju Psychospołecznego SELF.

- W Chełmie nie funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Liczymy, że dzisiejsze spotkanie zainicjuje kolejne działania, że będziemy spotykać się dalej – podkreśliła Anna Szalast z inicjatywy „Nasz Rzecznik”, inicjatorka spotkania. Otwierając spotkanie, omówiła dostępne w Chełmie  możliwości wsparcia, rozwoju i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Mówiła też jak ważne jest uzyskanie przez rodziców rzetelnych informacji po diagnozie. Podkreśliła, że w Chełmie bardzo brakuje dostosowanego do potrzeb uczestników środowiskowego domu samopomocy typu D, ze wsparciem 1:1.   
Dyrektorka Centrum Projektów Społecznych BRPO Barbara Imiołczyk poinformowała uczestników spotkania, jakie sprawy można zgłaszać do RPO. Zaznaczyła, że Rzecznik jest niezależnym organem monitorującym wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Podejmuje aktywne działania na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. Jeśli Państwa prawa są naruszane, zostali Państwo nierówno potraktowani przez publiczną instytucję – to są sprawy, w których Rzecznik może podjąć działania.

Rodzice  w poruszający sposób mówili o swoim lęku o przyszłość - Bardzo nas martwi, co będzie z naszymi dziećmi po zakończeniu edukacji. Skończy się szkoła i zacznie się dramat. Nie będzie wyjścia z domu, będzie depresja. - Musimy przygotowywać nasze dzieci na czas, kiedy nas już nie będzie. Potrzebujemy miejsc, gdzie będą uczyć się funkcjonowania w innym środowisku niż rodzinny dom.- Są mamy, których dzieci nie były w stanie przyjść na to spotkanie, bo dzieci tak źle funkcjonują. Rodzice podkreślali, że dorośli w spektrum autyzmu nie mają sposobności rozwijania się, nie mają szans na zatrudnienie. Nie ma w środowisku lokalnym miejsc pracy uwzględniających potrzeby osób w spektrum autyzmu.

Główny koordynator społeczny w BRPO Andrzej Stefański podkreślił, że ważne jest, aby poznać inicjatywy, które dobrze działają. Przytoczył przykład Stargardu, gdzie osoby z niepełnosprawnością mieszkają w mieszkaniach wspomaganych i pracują przy przygotowywaniu posiłków, dostarczanych do lokalnych instytucji. – Zastanówmy się, co możemy tu w Chełmie zrobić? Jakie są wasze potrzeby? Co lubią robić wasze dzieci? Zaplanujmy kolejne spotkanie – dodał.

Dorota Siwiec, główna specjalistka z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego BRPO opowiedziała o założeniach do reformy systemu orzecznictwa. – Obecnie jest sześć systemów orzekania o niepełnosprawności. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością muszą być  badane przez różne komisje orzecznicze, co stanowi ogromne utrudnienie. Potrzebna jest konsolidacja systemu.

Spotkanie w Chełmie to jedno z sześciu spotkań lokalnych organizowanych przez Centrum Projektów Społecznych BRPO we współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik” i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób w spektrum autyzmu z różnych części Polski. Kolejne spotkania odbędą się w Kutnie, Kowalu, Poznaniu, Warszawie.

Spotkania wpisują się w obchody 10-lecia wdrażania w Polsce Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Stanowią realizację zapisów Art. 33 ust. 3 Konwencji: wspierają uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Mają zwrócić uwagę na znaczenie mówienia przez osoby z niepełnosprawnościami własnym głosem o swoich sprawach, uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich życie. 

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa