Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Senat nie poparł sejmowego wyboru Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
  • Senat opowiedział się przeciw wyborowi senator Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji
  • Uzyskała ona poparcie 45 senatorów, 51 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu
  • Kandydaturę Lidię Staroń 15 czerwca zaaprobował Sejm

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

Była to piąta próba wyłonienia nowego RPO po tym, jak wrześniu 2020 r. upłynęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania następcy. 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że ten przepis ustaw jest niekonstytucyjny i straci moc 15 lipca.

Dwukrotnie kandydatką na RPO była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, której nie poparł jednak Sejm. Potem Sejm wybrał na to stanowisko Piotra Wawrzyka, ale Senat nie zgodził się na jego wybór. Tak samo było ze zgodą Sejmu na wybór Bartłomieja Wróblewskiego, którego Senat także odrzucił.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski