Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sejmowa komisja poparła wybór Lidii Staroń na RPO

Data:

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 10 czerwca 2021 r. zaopiniowała pozytywnie kandydaturę senator Lidii Staroń na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie poparła zaś kandydatury prof. Marcina Wiącka.

Sejm ma głosować ws. wyboru nowego RPO w przyszłym tygodniu.

To piąta już próba wyłonienia nowego RPO po tym, jak wrześniu 2020 r. upłynęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania następcy. 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że ten przepis ustaw jest niekonstytucyjny i straci moc 15 lipca.

Dwukrotnie kandydatką na RPO była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, której nie poparł jednak Sejm. Potem Sejm wybrał na to stanowisko Piotra Wawrzyka, ale Senat nie zgodził się na jego wybór. Tak samo było ze zgodą Sejmu na wybór Bartłomieja Wróblewskiego, którego Senat także odrzucił.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski