Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sejm za wyborem Lidii Staroń na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
  • Sejm opowiedział się za wyborem senator Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich  VIII kadencji
  • W sejmowym głosowaniu 15 czerwca uzyskała ona 231 głosów, a jej kontrkandydat Marcin Wiącek – 222
  • W głosowaniu wzięło udział 455 posłów; większość bezwzględna wynosiła 228 głosów

Kandydaturę Lidię Staroń wcześniej pozytywnie zaopiniowała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

Lidia Staroń – ur. 7 czerwca 1960 r. w Morągu, działaczka społeczna, przedsiębiorca, posłanka na Sejm RP V, VI i VII kadencji, senator IX i X kadencji Senatu RP. W Senacie jest wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz wiceprzewodniczącą Komisji Ustawodawczej. Członkini Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem, a także ekspertka zespołu ds. zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przy Ministrze Sprawiedliwości.

Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Jest przedsiębiorcą, m.in. pełniła funkcję prezesa firmy handlowo-usługowej, a do 2005 r. zarządzała nieruchomościami. Od lat walczy z korupcją i z przejawami patologii w życiu społecznym. Jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców.

To piąta już próba wyłonienia nowego RPO po tym, jak wrześniu 2020 r. upłynęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania następcy. 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że ten przepis ustaw jest niekonstytucyjny i straci moc 15 lipca.

Dwukrotnie kandydatką na RPO była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, której nie poparł jednak Sejm. Potem Sejm wybrał na to stanowisko Piotra Wawrzyka, ale Senat nie zgodził się na jego wybór. Tak samo było ze zgodą Sejmu na wybór Bartłomieja Wróblewskiego, którego Senat także odrzucił.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski