Biuletyn Informacji Publicznej RPO

9 września. Sprawy przed ETPC dotyczące KOZZD w Gostyninie - konferencja w Biurze RPO

Data:

Zapraszamy do udziału w konferencji "Sprawy przed Trybunałem w Strasburgu dotyczące Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym", która odbędzie się 9 września 2022 r. w godzinach 10.00 - 16.00 w Biurze RPO.

W wydarzeniu można wziąć udział poprzez dołączenie do transmisji online: https://www.youtube.com/watch?v=PBB4JF7fl7I

Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.

Program konferencji

10:00 -  Otwarcie konferencji  - dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich

I część konferencji – Przedmiot spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczących KOZZD

10:20 - Sprawy przed ETPC z perspektywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - dr Marcin Szwed, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

10:45 - Funkcjonowanie KOZZD a art. 3 EKPC – wnioski z wizytacji KMPT - Rafał Kulas, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, BRPO

11:10 - Stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawach dotyczących KOZZD przed ETPC - adw. Anna Wilińska-Zelek, adw. Mateusz Bogacz, Naczelna Rada Adwokacka

11:35 - Terapia w ramach detencji prewencyjnej – codzienna praktyka i przyszłe wyzwania - dr Wojciech Grudka, Kierownik Oddziału Terapeutycznego KOZZD w Gostyninie

12:00 - Dyskusja

12:30 - Lunch

II część konferencji – Zagraniczne rozwiązania dotyczące detencji prewencyjnej

13:15 - Placówki dla osób stwarzających zagrożenie w Niemczech - Irena Wilke, Zakład Karny w Rosdorf, Niemcy

13:45 - Rozwiązania holenderskie dot. osób stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa - Peter Braun, emerytowany dyrektor odpowiednika KOZZD w Holandii, Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

14:25 - Dyskusja

15:00 - Przerwa kawowa

III część konferencji – Zmiany legislacyjne

15:20 - Ocena projektu nowelizacji ustawy z 22.11.2013 r. - dr hab. Michał Królikowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

15:40 - Podsumowanie konferencji - dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Konferencję prowadzi dr Ewa Dawidziuk, Dyrektorka Zespołu ds. Wykonywania Kar, BRPO.

Ważne linki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński