Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Zespołem Praw Kobiet Inicjatywy "Nasz Rzecznik" w BRPO

Data:

24 maja 2024 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie zastępcy RPO Valeriego Vacheva z przedstawicielkami Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Głównymi tematami spotkania były problemy niealimentacji oraz braku wypłaty świadczeń z ZUS dla matek i kobiet w ciąży.

W spotkaniu, ze strony BRPO wzięli udział również: główna koordynatorka ds. współpracy z partnerami społecznymi Adela Gąsiorowska, zastępczyni Dyrektora Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Joanna Jamroziak, naczelniczka wydziału w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Agnieszka Jarzębska, naczelnik Wydziału ds. Legislacyjnych i Ustrojowych w Zespole Prawa Karnego Piotr Zakrzewski oraz naczelnik Wydziału Prawa Rodzinnego w Zespole Prawa Cywilnego Michał Kubalski.

Valeri Vachev na wstępie nawiązał do wcześniej zgłaszanych przez Inicjatywę postulatów i zapowiedział przygotowanie wystąpienia dotyczącego problemów ze ściganiem przestępstw na tle seksualnym, a także poinformował o trwających analizach dotyczących możliwych do podjęcia działań w zakresie cyberprzemocy.

W pierwszej części spotkania przedstawicielki Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik” omówiły zagadnienia związane z tematem spotkania, m.in. kwestię zmian w polityce państwa w związku z niealimentacją, jej społeczny wymiar, niealiemntacji wobec osób zależnych oraz problem dłużników niealimentacyjnych osiągających dochody poza Polską. Przedstawiły też dane i statystyki oraz rekomendacje rozwiązań, w tym przykłady funkcjonujące w innych krajach UE.

Następnie dyskutowano o możliwych działaniach, jakie w celu rozwiązania przedstawionych problemów może podjąć Rzecznik. Rozmawiano również o planach wznowienia w Biurze RPO wspólnego z Biurem Rzecznika Praw Dziecka zespołu ekspertów ds. alimentów.

Wśród omawianych tematów znalazł się także problem braku wypłaty świadczeń z ZUS dla matek i kobiet w ciąży. Przedstawiono postulaty związane z ochroną matek w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. W odpowiedzi na postulaty Zespołu, zapowiedziano ponowienie wystąpienia generalnego w tej sprawie, jakie zostało skierowane do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2019 r. Temat ten ma być również rozwinięty na następnym spotkaniu z Zespołem Praw Kobiet.

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” to nieformalna grupa organizacji i inicjatyw społecznych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski