Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z przedstawicielami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

Data:

2 grudnia 2022 r. w Biurze RPO odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielkami i przedstawicielami Zespołu Praw Kobiet oraz Zespołu Praw Opiekunek/Opiekunów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Członkowie organizacji działających w obu zespołach przedstawili Rzecznikowi tematy, które ich zdaniem wymagają jego analizy i interwencji. Wśród nich były zagadnienia dotyczące: zdrowia psychicznego kobiet w trudnej ciąży, stosowania przez lekarzy klauzuli sumienia, opieki okołoporodowej, pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz rozwiązań systemowych dot. sytuacji kobiet doświadczających poronień i martwych urodzeń, w szczególności co do przysługujących im świadczeń. W temacie okołoporodowym zasygnalizowano Rzecznikowi problem występowania przypadków tzw. przemocy położniczej. 

Poza tym poruszono także temat wysokości wynagrodzenia dla ojców przebywających na urlopie rodzicielskim i zgodzono się, że powinno ono wynosić tyle samo, ile  w przypadku matek czyli 81,5 proc. wynagrodzenia.

Jednym z postulatów skierowanych przez przedstawicieli zaproszonych organizacji było ułatwienie dostępu do produktów menstruacyjnych w szkołach i placówkach służby zdrowia oraz edukacji w tym zakresie. 

Głównym postulatem Zespołu Praw Opiekunek/Opiekunów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” było wsparcie Rzecznika dla wprowadzenia zmian systemowych w kwestii zasiłków opiekuńczych oraz urlopów wytchnieniowych.

Odnosząc się do przedstawionych postulatów, Marcin Wiącek podkreślił, że podejmie odpowiednie działania w każdym z tematów w zakresie, na jaki pozwalają mu kompetencje urzędu RPO.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski